RU Library Forum

Ask a Librarian => Ask a Librarian => ข้อความที่เริ่มโดย: Thanapisit Ditthawatthana ที่ ตุลาคม 21, 2020, 07:59:17 AM

หัวข้อ: สอบถามการยืมหนังสือครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Thanapisit Ditthawatthana ที่ ตุลาคม 21, 2020, 07:59:17 AM
รบกวนสอบถามครับ
เป็นนักศึกษาปริญญาโท ขอสอบถามว่า หนังสือในห้องหนังสืออ้างอิง สามารถยืมได้หรือไม่ครับ
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: สอบถามการยืมหนังสือครับ
เริ่มหัวข้อโดย: watcharaporn ที่ ตุลาคม 26, 2020, 10:10:16 AM
เรียนผู้ใช้บริการ

งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ขอเรียนให้ทราบว่า
หนังสืออ้างอิง ที่ให้บริการ ชั้น 3 อาคาร 3 ไม่สามารถยืมออกได้ตามระบบ
แต่หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องใช้หนังสืออ้างอิง
สามารถแจ้งความประสงค์ขอยืมเพื่อถ่ายเอกสาร หรือยืมกรณีพิเศษ กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์ให้บริการชั้น 3 อาคาร 3

วัชราภรณ์