RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ ตุลาคม 11, 2016, 04:30:06 PM

หัวข้อ: เชิญชม นิทรรศการชุดการ์ตูน เรื่อง "กว่าจะมาเป็นการ์ตูน" ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ ตุลาคม 11, 2016, 04:30:06 PM
เชิญชม นิทรรศการชุดการ์ตูน ไตรมาสที่ 1 เรื่อง "กว่าจะเป็นการ์ตูน"

(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7523_cartoon-exhibition-poster-v1.jpg) (http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7523_cartoon-exhibition-poster-v1.jpg)

ประวัติความเป็นมา และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของวงการการ์ตูนไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2460 เมื่อรัชกาลที่ 6 พระราชทานคำแปลการ์ตูนว่า 'ภาพล้อ' และเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงในแต่ละ พ.ศ. ไล่เรียงกันมาตามลำดับ

ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง
ตั้งแต่ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะ :
หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด โทร. 0-2310-8647
facebook's page : https://www.facebook.com/exhibitionandart/
Line ID : @zxb0818x

นิทรรศการโดย : หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7523_cartoon-exhibition-000.jpg) (http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7523_cartoon-exhibition-001.jpg)

(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7523_cartoon-exhibition-002.jpg)

(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7523_cartoon-exhibition-004.jpg) (http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7523_cartoon-exhibition-003.jpg)