รบกวนด้วยค่ะ(ภาคีห้องสมุด)

เริ่มโดย PARN, กันยายน 24, 2009, 09:51:37 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สวัดดีค่ะ

คือหนูมีข้อสงสัยว่า

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  ภาคีห้องสมุดและเครือข่ายห้องสมุดมีความเหมือนหรือต่างกันยังไงคะ

พอดีหนูลองอ่านละมันดคล้ายกันมาก

รบกวนด้วยนะคะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

สวัสดีคะ
          ได้ค้นคว้าข้อมูลมาให้อ่าน และศึกษา จากหนังสือ และคูเพิ่มเติมที่ไฟล์   

ฉัตรวรุณ เหมฤดี. 2542. การประเมินระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพคในเครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
               จฬ ฉ2358 2542  ชั้น 3 อาคาร 3 (ดูที่หน้า 19-24)
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ. 2547. รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและ
              การสื่อสาร การวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือนวัตกรรมส่งเสริมการบริการสารสนเทศ (ครั้งที่ 21 : 2546 : สงขลา).  ศธ/มอ0521.18 7/2546ท45 
             ชั้น 2 อาคาร 3
           จากพจนานุกรม ภาคี  หมายถึง ผู้มีส่วน  ผู้เป็นฝ่าย