ขอเชิญผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิ.ย. 2566)

เริ่มโดย webmaster, มิถุนายน 01, 2023, 10:31:05 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเชิญนักศึกษาทุกระดับ ประธานโครงการพิเศษ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกสาร หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่ติดต่อขอรับบริการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่ เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/t85t8c

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566