Ask a Librarian : บรรณารักษ์จะค้นหาคำตอบ และตอบคำถามในกระทู้ของท่านภายใน 48 ชั่วโมง
     หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2310-8646 และ 0-2310-8648
     e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th

Author Topic: เชิญชม นิทรรศการชุดการ์ตูน เรื่อง "กว่าจะมาเป็นการ์ตูน" ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง  (Read 12060 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline webmaster

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 652
เชิญชม นิทรรศการชุดการ์ตูน ไตรมาสที่ 1 เรื่อง "กว่าจะเป็นการ์ตูน"ประวัติความเป็นมา และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของวงการการ์ตูนไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2460 เมื่อรัชกาลที่ 6 พระราชทานคำแปลการ์ตูนว่า 'ภาพล้อ' และเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงในแต่ละ พ.ศ. ไล่เรียงกันมาตามลำดับ

ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง
ตั้งแต่ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะ :
หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด โทร. 0-2310-8647
facebook's page : https://www.facebook.com/exhibitionandart/
Line ID : @zxb0818x

นิทรรศการโดย : หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด


« Last Edit: November 24, 2016, 03:14:26 PM by webmaster »