กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

#91
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ปิดทำการสำนักหอสมุดกลางชั่วคราว

สำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดวิทยาเขตบางนาขอปิดให้บริการชั่วคราวฯ ตั้งแต่วันที่ 16-30 เม.ย. 2564 เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น สำนักหอสมุดกลางจะพิจารณาดำเนินการเปิดให้บริการต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


ประกาศที่เกี่ยวข้อง
• ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การให้บริการในช่วงปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ (ตั้งแต่วันที่ 19-30 เม.ย. 2564) [ คลิกอ่านประกาศ ]
#92
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการ วันที่ 12-15 เม.ย. 2564 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

The Ramkhamhaeng University Library
will be closed on 12-15 April 2021 for Songkran Festival.

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

สอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2310-8636
ขอบคุณที่ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
• วันที่ 9 เม.ย. 2564 สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ (เปิดให้บริการเวลา 8.30-16.30 น.)
• วันที่ 10-11 เม.ย. 2564 สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ
#93
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 10-11 เม.ย. 2564

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
• วันที่ 9 เม.ย. 2564 สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ (เปิดให้บริการเวลา 8.30-16.30 น.)
• วันที่ 12-15 เม.ย. 2564 สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
#94
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 9 เม.ย. 2564
โดยจะเปิดให้บริการเวลา 8.30-16.30 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdfประกาศที่เกี่ยวข้อง
• วันที่ 10-11 เม.ย. 2564 สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ
• วันที่ 12-15 เม.ย. 2564 สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
#95
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการ วันที่ 6 เม.ย. 2564 เนื่องในวันจักรี

The Ramkhamhaeng University Library
will be closed
on 6 April 2021 for Chakri Day.

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

ขอบคุณที่ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]
#96
เรียนคุณชุติมา

ทางสำนักหอสมุดกลาง ได้แจ้งไปที่สถาบันคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบและแก้ไข ให้แล้วค่ะ

ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง : e-Books, Ramkhamhaeng University (http://e-book.ru.ac.th/)
นักศึกษาสามารถแจ้งโดยตรง ได้ที่

สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108845 หรือ Facebook : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วัชราภรณ์
#97
เรียน คุณชุติมา

สำนักหอสมุดกลางอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดหาร้านค้าเพื่อให้บริการถ่ายเอกสารที่ห้องสมุด
หากนักศึกษาต้องการใช้หนังสือ สามารถยืมหนังสือไปถ่ายได้ที่คณะมนุษยศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ได้ค่ะ ราคาค่าถ่ายเอกสารหน้าละ 0.50 บาท ค่ะ หากถ่ายเอกสารเป็นจำนวนมากราคาก็ลดลงไปอีกค่ะ

ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

วัชราภรณ์
#98
Ask a Librarian / ห้องสมุดมีบริการ ถ่ายเอกสารโดย...
Last post by ชุติมา บังเกิดสุข - มีนาคม 30, 2021, 07:06:57 PM
ห้องสมุดมีบริการ ถ่ายเอกสารโดยไม่ต้องยืมหนังสือออกนอกห้องสมุดมั้ยคะ ถ้ามีราคาประมาณเท่าไหร่คะ
#99
Ask a Librarian / เข้าไปอ่านตำราเรียนวิชาหลายวิช...
Last post by ชุติมา บังเกิดสุข - มีนาคม 29, 2021, 04:07:50 PM
จะเข้าไปอ่านตำราวิชา law3034 แล้วเปิดไม่ได้ค่ะ
มันขึ้นว่าต้องใช้ flash player เปิดตลอดเลยค่ะ แต่ flash player มันยุติการให้บริการไปแล้วเลยใช้ไม่ได้แล้ว เปิดดูยังมีตำราอีกหลายวิชาเลยที่เป็นแบบเดียวกันนี้ค่ะ พยายามเปลี่ยน browser ที่ใช้แล้วก็เปิดไม่ได้ รบกวนช่วยแก้ไขให้ทีค่ะ
#100
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเรียนเชิญ บุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญ 60+Earth Hour 2021
"ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน"

โดยปิดไฟที่ไม่จำเป็นในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น.ร่วมกิจกรรมฯ ผ่านช่องทางออนไลน์โดยสแกนคิวอาร์โค้ด