กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

#11
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง งดให้บริการเป็นการชั่วคราว

สำนักหอสมุดกลาง (เฉพาะหัวหมาก) ของดให้บริการเป็นการชั่วคราว
ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

และเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ในวันที่ 9 มีนาคม 2567

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]


ประกาศที่เกี่ยวข้อง :
          • ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง (ตั้งแต่ มี.ค. 2567 เป็นต้นไป) [ คลิกอ่านประกาศ ]

- - - - - - - - - - - - - - -

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

หมายเหตุ :
• URL ย่อของเรื่องนี้ คือ https://bit.ly/rulibrary-25670301
#12
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง

กำหนดเวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งสำนักหอสมุดกลาง หัวหมาก และห้องสมุดวิทยาเขต บางนา ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป ดังนี้

ข้อ 1 ช่วงเวลาปกติ
    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์    เปิดบริการเวลา 08.30 - 19.30 น.
    วันเสาร์    เปิดบริการเวลา 08.30 - 16.30 น.
    วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจำปี    ปิดบริการ

ข้อ 2 ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยมีการจัดการสอบไล่
    วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจำปี    เปิดบริการเวลา 08.30 - 16.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]


เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

หมายเหตุ :
• URL ย่อของเรื่องนี้ คือ https://bit.ly/rulibrary-25670214
#13
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. (ของวันรุ่งขึ้น) มีการดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อบำรุงรักษาฯ

ตามที่การไฟฟ้านครหลวง จะทำการดับไฟสายส่ง 69 kV. เพื่อบำรุงรักษา Switch 69 kV. ประจำปี พ.ศ. 2567 ตลอดแนวสายส่งอาคาศ 69 kV. ที่จ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีไฟฟ้าย่อยของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ส่งผลให้อาคารและพื้นที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งหมด ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้

ทั้งนี้ จะส่งผลให้เว็บไซต์ และบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลาง [อาทิเช่น เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง, ระบบยืมต่อด้วยตนเอง, บริการ Proxy Server และบริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) เป็นต้น] ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

#14
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือกุมภาพันธ์ม 2567

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

วันจันทร์-ศุกร์

        ◘ วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2567
                • สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)
                        อาคาร 1 - 3 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
                • ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
                        เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
        ◘ วันที่ 13-29 กุมภาพันธ์ 2567
                • สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)
                        อาคาร 1 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
                        อาคาร 2 และ 3 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
                • ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
                        เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
        ○ ยกเว้น วันที่ 23 และ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ปิดบริการ
   
วันเสาร์-อาทิตย์

        ◘ วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567
                • สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)
                        อาคาร 1 - 3 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
                • ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
                        เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
        ○ ยกเว้น วันที่ 4, 11, 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ปิดบริการ

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]


เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]
#15
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2567

เพื่อเพิ่มความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคนิควิธีการสืบค้นข้อมูล จากฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (Reference Databases) ประเภทต่าง ๆ ที่สามารถสืบค้นข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ซึ่งสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้บริการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฐานข้อมูลแต่ละฐานข้อมูล

การฝึกอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 และ 29 ก.พ. 2567

ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม ภายในวันที่ 9 ก.พ. 2567 ที่ - https://forms.gle/DWYHpFqpLPkyLe6K8
    (เลือกฐานข้อมููลที่เข้าร่วมฝึกอบรมได้ และเลือกได้หลายฐานข้อมูล)

ช่องทางเข้าร่วมฝึกอบรม ดังนี้
    1. Onsite ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (*จำนวนจำกัด 20 ท่าน)
    2. Online ด้วย Google Meet ที่ https://meet.google.com (รหัสห้อง xdb-suzb-ppa)

กำหนดการฝึกอบรม

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
    • เวลา 09.30 - 10.30 น.
          ฐานข้อมูลข่าว (e-News) : NCX
          วิทยากรโดย คุณพีรวุฒิ บุตรนุ้ย จากบริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด
    • เวลา 10.45 - 11.45 น.
          ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) : Hibrary
          วิทยากรโดย คุณเมธินี เต็มงาม จากบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
    • เวลา 09.30 - 11.30 น.
          ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e-Journals) และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จาก EBSCO : ฐานข้อมูล Legal Source, Academic Search Ultimate (ASU), Business Source Complete, Political Science Complete (PSC), Communication & Mass Media Complete, Engineering Source, MEDLINE with Full Text, EBSCO eBooks (มีกิจกรรมร่วมเล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัล)
          วิทยากรโดย คุณมนทกานติ จันทรวรินทร์ จากบริษัท ไลเบอร์เทค จำกัด
         
วันพฤหัสฯ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
    • เวลา 09.30 - 10.30 น.
          ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e-Journals) และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จาก GALE : ฐานข้อมูล Gale eBooks, Gale Academic OneFile Select, Gale OneFile: Culinary Arts, Gale OneFile: Educator's Reference Complete และ Gale OneFile: Science
          วิทยากรโดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากสำนักพิมพ์ Gale, A Cengage Company

    • เวลา 10.40 - 11.40 น.
          ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e-Journals) : Emerald eJournal Premier
          วิทยากรโดย คุณวัลย์ลดา ภัทรโภคินเศรษฐ์ จากสำนักพิมพ์ Emerald Publishing Thailand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ น.ส. สุวรรณี แต่บรรพกุล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8646

ภาพประกอบโดย หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง#16
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2567

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมกราคม 2567 ดังนี้


1. สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)
          วันจันทร์-ศุกร์
              • วันที่ 2-22 มกราคม 2567
                            อาคาร 1 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
                            อาคาร 2 และ 3 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              • วันที่ 23-31 มกราคม 2567
                            อาคาร 1-3 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 1 มกราคม 2567 : ปิดบริการ

          วันเสาร์-อาทิตย์
              • อาคาร 1-3 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 28 มกราคม 2567 : ปิดบริการ


2. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
          วันจันทร์-ศุกร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 1 มกราคม 2567 : ปิดบริการ

          วันเสาร์-อาทิตย์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 28 มกราคม 2567 : ปิดบริการ

ทั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]


เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]
#17
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อบรรเทาปัญหามิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือกรมบัญชีกลาง หลอกลวงบุคลากร, บุคลากรผู้รับบำนาญ และบุคลากรในครอบครัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้วยขณะนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพ ได้ติดต่อหาบุคลากร, บุคลากรผู้รับบำนาญ และบุคคลในครอบครัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือกรมบัญชีกลาง แจ้งว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง และกรมบัญชีกลาง ให้ตรวจสอบและแก้ไขฐานข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีเงินที่ยังค้างจ่ายจากกรมบัญชีกลาง เพื่อให้หลงเชื่อ และหลอกล่อให้ดำเนินการต่าง ๆ เช่น แอดไลน์ สแกนใบหน้า กดลิงก์ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน จัดทำเป็นลิงก์ปลอม แอปพลิเคชันปลอม เว็บไซต์ปลอม เพื่อหลอกลวงให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินจากการดำเนินการของกลุ่มมิจฉาชีพ

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์หรือติดต่อหาบุคลากร, บุคลากรผู้รับบำนาญ หรือบุคคลในครอบครัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ ทั้งนี้หากจะมีการติดต่อจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็เพื่อประสานงานให้ท่านดำเนินการทางด้านเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่อาคารสำนักงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้น ดังนั้น หากท่านได้รับโทรศัพท์และแจ้งว่าโทรมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ ให้วางสายและไม่ควรสนทนาต่อ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองคลังหรือกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0 2310 8000 ในวันและเวลาทำการ หรือติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นช่องทางอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]

#18
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"Upskill & Reskill : การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัยในยุคดิจิทัล"การอบรมฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น.
วิทยากรโดย ดร.วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช จากหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวข้อการอบรม

    การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย
          - ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC)
          - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความวารสาร [Thai Digital Collection (TDC)/Thai Journals Online (ThaiJO)]
          - ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (EBSCO/Emerald)
          - e-Book
          - โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

    เนื้อหาการอบรม เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย

เข้าร่วมการอบรมฯ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

    1. ทาง Onsite ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    2. ทาง Online ด้วย Google Meet (รหัสห้อง : xdb-suzb-ppa) หรือสแกน QR Code ตามภาพด้านบน

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฯ (ฟรี)

    ที่ https://forms.gle/17nH6jW3hbCXZojv5 หรือสแกน QR Code ตามภาพด้านบน

ติดต่อสอบถามได้ที่

    หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8646
    Inbox Facebook's page ชื่อ "บริการสารสนเทศ RU Library" (https://m.me/ramlibservice)
    Line OA : @063sqrqe (https://line.me/ti/p/~@063sqrqe)
    TikTok : @rulibrary (https://www.tiktok.com/@rulibrary)
----------------------------------------
ข้อมูลและภาพโดย หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
#19
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2566 ดังนี้


1. สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)
          วันจันทร์-ศุกร์
              • วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566
                            อาคาร 1-3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              • วันที่ 18-27 ธันวาคม 2566
                            อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
                            อาคาร 2 และ 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 22 ธันวาคม 2566 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-12.00 น.
                            วันที่ 28 ธันวาคม 2566 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
                            วันที่ 5, 11 และ 29 ธันวาคม 2566 ปิดบริการ

          วันเสาร์-อาทิตย์
              • อาคาร 1-3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 3, 10, 17, 30 และ 31 ธันวาคม 2566 ปิดบริการ


2. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
          วันจันทร์-ศุกร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 22 ธันวาคม 2566 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-12.00 น.
                            วันที่ 28 ธันวาคม 2566 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
                            วันที่ 5, 11 และ 29 ธันวาคม 2566 ปิดบริการ

          วันเสาร์-อาทิตย์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 3, 10, 17, 30 และ 31 ธันวาคม 2566 ปิดบริการ


ทั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]

#20
ขอเชิญร่วมกิจกรรม TikTok Quiz แฟนพันธุ์แท้ RU 52

เนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญชวนลูกพ่อขุนฯ ร่วมกิจกรรม "TikTok Quiz แฟนพันธุ์แท้ RU 52" ตอบคำถามผ่านฟิลเตอร์ TikTok 


โดยมี กติกา/เงื่อนไข การร่วมกิจกรรม ดังนี้

          1. กดติดตาม TikTok หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล @Archiveru (https://www.tiktok.com/@archivesru)
          2. ร่วมเล่นฟิลเตอร์ TikTok โดยค้นหาว่า 52RU (https://vm.tiktok.com/ZMjG9EEJE)
          3. โพสต์ลงช่องทาง TikTok ของตนเอง ตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมใส่แฮชแท็ก #RU52 #52ปีรามคำแหง
          4. ร่วมกิจกรรมได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และประกาศผลวันที่ 6 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ :

          - ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่ทำตามกติกาเท่านั้น หลังหมดเวลากิจกรรม คณะกรรมการจะใช้วิธีการตัดสินด้วยวิธีการ "สุ่ม" เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ได้รับรางวัลจำนวน 10 รางวัล
          - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะยอมรับและรับประกันว่าคลิปวีดีโอที่ร่วมกิจกรรมนั้นเป็นผลงานต้นฉบับของตนเองต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น โดยหน่วยจดหมายเหตุดิจิทัลจะไม่รับผิดชอบใดๆ และจะไม่รับผิดต่อการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ๆ

ของรางวัล

          กระเป๋าที่ระลึก ในวาระครบรอบ 52 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 10 รางวัล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

          1. Facebook เพจ "จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง" - https://www.facebook.com/RU.Digital.Archives
          2. โพสต์กิจกรรมนี้ ใน Facebook เพจ "จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง" - คลิกชมโพสต์กิจกรรม หรือ https://bit.ly/rulib-ru52event
          3. TikTok หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล @Archiveru - https://www.tiktok.com/@archivesru
          4. ฟิลเตอร์ 52RU - https://vt.tiktok.com/ZSNyEFDmW

----------------------------------------
ข้อมูลและภาพโดย หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง