RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ มีนาคม 25, 2022, 10:15:02 AM

หัวข้อ: ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การให้บริการในช่วงงดใช้พื้นที่บริการภายในอาคาร (วันที่ 28 มี.ค. - 8 เม.ย. 2565)
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ มีนาคม 25, 2022, 10:15:02 AM
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การให้บริการในช่วงงดใช้พื้นที่บริการภายในอาคาร (วันที่ 28 มี.ค. - 8 เม.ย. 2565)

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 (รุ่นที่ 46) สำนักหอสมุดกลางจึงของดเข้าใช้พื้นที่บริการภายในอาคารสำนักหอสมุดกลางชั่วคราว ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 8 เม.ย. 2565 เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการที่ต้องการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง จึงได้ออกมาตรการการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง ดังต่อไปนี้

1. สมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ที่ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งคืนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. - 8 เม.ย. 2565 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ตั้งแต่วันที่ 11-22 เม.ย. 2565 โดยไม่เสียค่าปรับ
          ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการหนังสือ ที่มีการค้างส่งคืนสำนักหอสมุดกลางได้ด้วยตนเอง
                    1) ทางเว็บไซต์ - https://library.lib.ru.ac.th/ (https://library.lib.ru.ac.th/) โดยเลือกเมนู "ตรวจสอบการยืม-คืน/ยืมต่อ" หรือ "View Your Library Record" ทางด้านขวาของหน้าจอ
                    2) ทางลิงก์ตรงเว็บไซต์ - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx (https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx)

2. สมาชิกสำนักหอสมุดกลาง (นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) ที่มีความจำเป็นต้องติดต่อกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้รับอนุญาตให้เข้าภายในมหาวิทยาลัยได้นั้น สามารถนำหนังสือมาคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติบริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)

3. สมาชิกสำนักหอสมุดกลาง (นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) สามารถยืมหนังสือได้ โดยส่งคำขอยืมหนังสือที่มีความจำเป็นต้องใช้ โดยกรอกแบบฟอร์มส่งคำขอรายการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทางเว็บไซต์ https://www.lib.ru.ac.th (https://www.lib.ru.ac.th) (ลิงก์ตรง https://www.lib.ru.ac.th/services/bookrequest-form.php (https://www.lib.ru.ac.th/services/bookrequest-form.php)) ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2565

(https://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id8151_banner-bookrequest-form-600px.jpg)
[ คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ] (https://www.lib.ru.ac.th/services/bookrequest-form.php)

(https://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id8151_2565-03-28-04-08_howto-request-rulibrary-book.jpg)
ภาพ : การยืมออนไลน์ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน
จัดทำภาพโดย : หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ


รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ
(https://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id8151_2565-03-28-04-08_rulibrary-special-services-s.jpg)
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ] (https://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id8151_2565-03-28-04-08_rulibrary-special-services-m.jpg)

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
◘ ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง งดเข้าใช้พื้นที่บริการภายในอาคารฯ ชั่วคราว (วันที่ 28 มี.ค. - 8 เม.ย. 2565)
          - https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8150.0 (https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8150.0)