ขอรบกวนนะคะ

เริ่มโดย PARN, กันยายน 16, 2008, 11:33:13 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

1. อยากทราบว่าระบบ ISO9001:2000 อ่านว่าไอ-เอส-โอหรือว่าไอ-โซ่คะ


2. ในส่วนของอาคารทั้ง 3 มีชื่ออาคารไหมคะหรือว่าใช้ชื่อว่าอาคาร 1-2-3


3. อยากทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหงค่ะ ว่าเรื่มจัดทำเมื่อใด ปัจจุบันยังมีอยู่หรือไม่


4. ในส่วนของแผนงบประมาณปี 2551 งบรายได้ืที่มาจากงบสว่นกลางไม่ทราบว่าได้ทั้งสิ้นกี่บาทขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

#1
1. อยากทราบว่าระบบ ISO9001:2000 อ่านว่าไอ-เอส-โอหรือว่าไอ-โซ่คะ
        ตอบISO ย่อมาจาก  International Organization for Standardization
            อ่านว่า I-S-O (ไอ-เอส-โอ)
2. ในส่วนของอาคารทั้ง 3 มีชื่ออาคารไหมคะหรือว่าใช้ชื่อว่าอาคาร 1-2-3
        ตอบ   เรียกชื่อ อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3
3. อยากทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหงค่ะ ว่าเรื่มจัดทำเมื่อใด
ปัจจุบันยังมีอยู่หรือไม่
        ตอบ หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1,
16 พ.ค. 2514  ปัจจุบันยังจัดพิมพ์อยู่เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลข่าวสารของ ม.ร.
4. ในส่วนของแผนงบประมาณปี 2551 งบรายได้ืที่มาจากงบสว่นกลางไม่ทราบว่าได้ทั้งสิ้นกี่บาท
        ตอบ    งบประมาณแผ่นดิน  แผนงานสนับสนุนวิชาการจำนวนเงิน 44,728,000 บาท
               เคยตอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณของห้องสมุดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551