ถามเรื่องการค้นหาค่ะ

เริ่มโดย okurio, มิถุนายน 23, 2010, 04:23:06 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

คือ ระหว่าง
- keyword
- subject
- meta

3 อันนี้ แบบไหนที่เรียงเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ตามลำดับชั้น อ่ะค่ะ

ขอรายละเอียดของคำถามเพิ่มเติม  ได้ให้ความหมายของทั้ง 3 คำ มาศึกษาดูก่อน
          คำสำคัญ (keywords) คือ คำหรือวลีที่อยู่ในชื่อเรื่องที่เรากำหนดขึ้นมา เพื่อใช้แทนเรื่องหรือข้อมูลที่ต้องการค้นหา มีลักษณะที่สั้น กระทัดรัด ได้ใจความ มีความ-หมายการค้นหาด้วยคำสำคัญนั้น ระบบจะทำการค้นหาคำที่กำหนดขึ้นที่ปรากฏอยู่ในชื่อเรื่อง ไม่ว่าจะอยู่ต้นเรื่อง กลางเรื่องหรือท้ายเรื่อง
         หัวเรื่อง (subject heading) คือ คำหรือวลี ที่สื่อถึงเนื้อหาของหนังสือ หรือเรื่องที่ต้องการ เป็นคำที่สั้น กะทัดรัด ชัดเจน เป็นศัพท์เฉพาะ ศัพท์ทางวิชาการที่ใช้กันแพร่หลาย บรรณารักษ์ไม่ได้กำหนดขึ้นเองต้องนำมาจากคู่มือหัวเรื่องที่ใช้เป็นมาตรฐานในห้องสมุดหรือหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ การสืบค้นด้วย หัวเรื่อง จะได้สารสนเทศที่ครอบคลุมเนื้อหาได้มาก
         Meta (Metadata  เมทาดาทา)  คือ ข้อมูลที่บรรยายทรัพยากรหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ (object) ทรัพยากรหมายรวมถึงทรัพยากรประเภทเอกสาร เช่น เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทสิ่งของ เช่น รูปภาพ (Image)ประเภทบริการ (Service) เช่น โปรมแกรมวิทยุ โทรทัศน์ และรวมถึง Collection ของทรัพยากรอื่น ทรัพยากรนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพยากรที่สืบค้นในระบบเครือข่ายเท่านั้น แต่รวมถึงทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน และหนังสือในห้องสมุด
         Metadata  เมทาดาทา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
             1. เมทาดาทาในรูปแบบพรรณนา
             2. เมทาดาทาในเชิงโครงสร้างของข้อมูล
             3. เมทาดาทาในเชิงบริหาร ใช้ในการจัดการสารสนเทศ