Ask a Librarian : บรรณารักษ์จะค้นหาคำตอบ และตอบคำถามในกระทู้ของท่านภายใน 48 ชั่วโมง
     หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2310-8646 และ 0-2310-8648
     e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th

Author Topic: เรื่องอะไรบ้างที่จะต้องถาม ask library  (Read 22259 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นศ

  • Guest
เรื่องอะไรบ้างที่จะต้องถาม ask library  อยากทราบค่ะ

« Last Edit: January 27, 2008, 11:57:52 AM by นศ »

anocha

  • Guest
คำถามจะต้องเป็นคำถามาทางวิชาการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทำวิทยานิพนธ์  โดยทางบริการ Ask a Library จะเป็นสื่อกลางในการ ช่วยเหลือค้นคว้าข้อมูลและแนะนำแหล่งข้อมูลต่างๆให้