ความแตกต่างของวารสาร

เริ่มโดย noknew, กุมภาพันธ์ 22, 2009, 06:54:36 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

คำว่า periodical และ jorunal ต่างกันอย่างไรค่ะ

สวัสดีค่ะ

               Journal และ Periodical หมายถึงวารสารและนิตยสารมาจากคำในภาษาอังกฤษ 3 คำ คือ Magazine, Journal และ Periodical มีความหมายแตกต่างกันตามลักษณะเนื้อหาที่นำเสนอ  Magazine  หรือเรียกว่า “นิตยสาร” มักจะเน้นเนื้อหาทางด้านบันเทิงคดี     Journal หรือเรียกว่า “วารสาร” จะเน้นเนื้อหาทางวิชาการ  ส่วนคำว่า Periodical  หมายถึงสิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ มีความหมายรวมทั้ง  Magazine และJournal  เช่นเดียวกับคำว่า “วารสาร” ในภาษาไทยที่มีความหมายรวมถึงสิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ มีความหมายรวมทั้งนิตยสารและวารสาร
             วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่ออกตามกำหนดระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ   เช่น  รายสัปดาห์  รายปักษ์ (สองสัปดาห์)  หรือรายเดือน    ให้สารสนเทศในรูปแบบ “บทความ”  จากผู้แต่งหลายคน   เนื้อหาสาระอาจเป็นเรื่องในสาขาวิชาเดียวกัน หรือรวมเรื่อง    ซึ่งอาจแบ่งประเภทวารสารตามลักษณะเนื้อหาเป็น 3 ประเภท คือ
                        วารสารวิชาการ (journals or periodicals)   เช่น  ราชภัฏกรุงเก่า/  จุฬาลงกรณ์รีวิว/  วารสารวิจัย/   วารสารราชบัณฑิตยสถาน/   พัฒนาชุมชน/  วารสารกฎหมายเพื่อชีวิต/  Journal of Science, Technology and Humanities/   Journal of Teacher Education /   Educational Research/   ASEAN  Journal on Science เป็นต้น
                        วารสารทั่วไปหรือนิตยสาร (magazine)เช่น   เที่ยวรอบโลก /  สารคดี/   สมุนไพรเพื่อชีวิต/  รักลูก/   สกุลไทย/   หญิงไทย/   สร้างเงินสร้างงาน/  สานแสงอรุณ/   ไฮ-คลาส/   ต่วย’ตูนพิเศษ/   National Geographic/   Discover/   Reader’s Digest  เป็นต้น
                        วารสารข่าวหรือวิจารณ์ข่าว (news magazine)  เช่น  มติชนสุดสัปดาห์/  สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์/   เอกสารข่าวรัฐสภา/   Time/   Newsweek/  AsiaNews
           ข้อมูลจาก http://tanoo.wordpress.com/
และศึกษาเพิ่มเติมจาก
ประภาส พาวินันท์. 2542. ทรัพยากรสารสนเทศและการรู้หนังสือ = Information resourses and
               literacy : IS 389. (IS389 42087 ป171)  ชั้น 2 อาคาร 2
พิมลพรรณ เรพเพอร์ และคนอื่น ๆ. 2551. การใช้ห้องสมุด = Using the library : LB 103.
                (IS103 51109 ก226 2551) ชั้น 2 อาคาร 2