ต้องการข้อมูลของห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

เริ่มโดย Student CMU, พฤศจิกายน 16, 2008, 02:15:47 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

คือหนูเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้นำเสนอห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหัวหมากและวิทยาเขตบางนา
ในกระบวนวิชา College Library and School Library
ต้องการทราบข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ดังนี้
- ประวัติของห้องสมุด
-บริการมีอะไรบ้าง
-ฐานข้อมูลมีอะไรบ้าง
-โครงสร้างการบริหาร
รบกวนพี่บรรณารักษ์ช่วยตอบด้วยนะคะ  จะต้องนำเสนอในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551 นี้แล้วค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

1.ประวัติของห้องสมุด
   ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
ได้เปิดให้บริการ บริเวณชั้น 4 และชั้น 5 ของอาคารพระมาส (PRB) เป็นอาคารห้องสมุดชั่วคราว ปลายปี 2537 ย้ายมา ณ อาคารถาวร 4 ชั้น มีพื้นที่ 4,768 ตารางเมตร จุที่นั่งอ่านและบริการประมาณ 2,000 ที่นั่ง
   ปัจจุบันสำนักหอสมุดกลางฯ มีการดำเนินงานในระบบเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ (RAMLINET: Ramkhamhaeng University Library Network) โดยใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ห้องสมุด
   โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกับเครือ ข่ายห้องสมุด และศูนย์สารสนเทศอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อช่วยให้นักศึกษา อาจารย์ ค้นหาและเลือกใช้ข่าวสารความรู้ จากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ที่ http://www.lib.ru.ac.th/about/historical.html
2. บริการมีอะไรบ้าง
        - บริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ
        - บริการวารสารและเอกสาร
        - บริการหนังสือทั่วไป
        - บริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
        - บริการตำราเรียนและหนังสือสำรอง
        - บริการสื่อเสริมการศึกษา
3. ฐานข้อมูลมีอะไรบ้าง
นักศึกษาสามารถศึกษาได้ที่ http://www.lib.ru.ac.th/
4. โครงสร้างการบริหาร

              ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เป็นฝ่ายหนึ่งของสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มีการบริหารโดย 
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองผู้อำนวยการสำนัก
    -รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
    -รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
            หัวหน้า ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
                    มี 2 งาน 8 หน่วยงาน
1. งานบริหารและยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ มี 5 หน่วย
      1.1 หน่วยประสานงานธุรการ
      1.2 หน่วยประสานงานเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศ
      1.3 หน่วยบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
      1.4  หน่วยบริการตำราเรียนและหนังสือสำรอง
      1.5 หน่วยบริการหนังสือทั่วไป
2. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ มี 3 หน่วย
     1.1 หน่วยบริการวารสารและเอกสาร
     1.2 หน่วยบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
     1.3 หน่วยบริการสื่อเสริมการศึกษา