กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
Ask a Librarian : บรรณารักษ์จะค้นหาคำตอบ และตอบคำถามในกระทู้ของท่านภายใน 48 ชั่วโมง
     หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2310-8646 และ 0-2310-8648
     e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
Ask a Librarian / ห้องสมุดมีบริการ ถ่ายเอกสารโดยไม่ต้องยืมหนังสือออกนอกห้องสมุดมั้ยคะ
« กระทู้ล่าสุด โดย ชุติมา บังเกิดสุข เมื่อ มีนาคม 30, 2021, 07:06:57 PM »
ห้องสมุดมีบริการ ถ่ายเอกสารโดยไม่ต้องยืมหนังสือออกนอกห้องสมุดมั้ยคะ ถ้ามีราคาประมาณเท่าไหร่คะ
92
Ask a Librarian / เข้าไปอ่านตำราเรียนวิชาหลายวิชา ใน ebooks ru ไม่ได้เลยค่ะ
« กระทู้ล่าสุด โดย ชุติมา บังเกิดสุข เมื่อ มีนาคม 29, 2021, 04:07:50 PM »
จะเข้าไปอ่านตำราวิชา law3034 แล้วเปิดไม่ได้ค่ะ
มันขึ้นว่าต้องใช้ flash player เปิดตลอดเลยค่ะ แต่ flash player มันยุติการให้บริการไปแล้วเลยใช้ไม่ได้แล้ว เปิดดูยังมีตำราอีกหลายวิชาเลยที่เป็นแบบเดียวกันนี้ค่ะ พยายามเปลี่ยน browser ที่ใช้แล้วก็เปิดไม่ได้ รบกวนช่วยแก้ไขให้ทีค่ะ
93
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเรียนเชิญ บุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญ 60+Earth Hour 2021
"ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน"

โดยปิดไฟที่ไม่จำเป็นในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น.ร่วมกิจกรรมฯ ผ่านช่องทางออนไลน์โดยสแกนคิวอาร์โค้ด
94
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ปิดให้บริการนอกเวลาราชการกรณีพิเศษ

เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง จะเข้าดำเนินการติดตั้งตู้แผงสวิตช์ไฟรวม
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 มี.ค. 2564 เวลา 18.30 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 มี.ค. 2564 เวลา 17.00 น.
และจะต้องทำการตัดระบบกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในอาคาร 3 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน

จึงขอปิดพื้นที่ให้บริการอาคาร 3 ในวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 มี.ค. 2564
ผู้เข้าใช้บริการสามารถยืมหนังสือของอาคาร 3 ในวันดังกล่าวได้
โดยติดต่อกับบรรณารักษ์ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน (ชั้น 1 อาคาร 1)


ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

95
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะทำการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีมติให้กำหนดแนวทางและมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเห็นว่าคิดทางสถานการณ์ขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นฯ

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป (รวมห้องสมุดวิทยาเขตบางนา โดยการเปิดและปิดให้บริการ เป็นไปตามที่ห้องสมุดวิทยาเขตบางนากำหนด) โดยเปิดให้บริการดังต่อไปนี้

     วันจันทร์ - ศุกร์
          อาคาร 1 เปิดให้บริการเวลา 08.30 - 21.00 น. (ยกเว้นชั้น 3 และ 4 เปิดให้บริการเวลา 08.30 - 18.30 น.)
          อาคาร 2 และอาคาร 3 เปิดให้บริการเวลา 08.30 - 18.30 น. (ยกเว้นชั้น 4 อาคาร 3 เปิดให้บริการเวลา 8.30 - 16.30 น.)

     วันเสาร์ - อาทิตย์
          ทุกอาคาร (อาคาร 1, อาคาร 2 และอาคาร 3) เปิดให้บริการเวลา 08.30 - 16.30 น.

*ทั้งนี้ ยังขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการเฉพาะนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยต้องแสดงบัตรแสดงตนทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ และต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองฯ ตามประกาศ - https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8054.0

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


96
วันที่ 13 มี.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 04.00 น. (ของเช้าวันถัดไป) มีการดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งหมด เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาสายส่งขนาด 69 KV บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทั้งนี้ จะส่งผลให้เว็บไซต์ และบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลาง [อาทิเช่น เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง, ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC), ระบบยืมต่อด้วยตนเอง, บริการ Proxy Server และบริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) เป็นต้น] ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

97


ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2563 [ คลิกอ่านประกาศ ]
ในส่วนของการชาร์จแบตเตอรี่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้ในการค้นคว้าเพื่อการศึกษา ให้ใช้เฉพาะในบริเวณที่กำหนดนั้น

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดบริเวณ ดังกล่าว พร้อมบริการรางปลั๊กไฟแล้ว ณ พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1, 2 และ 3 อาคาร 3 ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง สามารถเข้าใช้งาน และติดต่อยืมรางปลั๊กไฟได้ ที่เคาน์เตอร์ในพื้นที่ให้บริการ โดยมีข้อควรปฏิบัติในการยืมรางปลั๊กไฟ ดังนี้

     1. ผู้ใช้บริการต้องมาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมยื่นบัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรที่ทางราชการออกให้ 1 บัตร ต่อรางปลั๊กไฟ 1 อัน
     2. ลงชื่อการใช้ลงในแบบฟอร์ม
     3. เมื่อใช้งานเสร็จส่งรางปลั๊กไฟคืนพร้อมรับบัตรประจำตัวคืน
     4. ผู้ใช้บริการคืนรางปลั๊กไฟก่อนเวลา 16.30 น.

หมายเหตุ : หากเกิดชำรุดจากการใช้งานผิดประเภท ต้องซื้อมาทดแทนภายใน 5 วัน


ออกแบบและจัดทำภาพประกอบโดย บริการลูกค้าสัมพันธ์ หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
• พื้นที่และบริการ ณ อาคาร 3 [ คลิก ]
98
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ

วันเสาร์ที่ 6, วันอาทิตย์ที่ 7, วันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. 2564
เปิดให้บริการในเวลา 08.30-16.30 น.

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการเฉพาะนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
โดยต้องแสดงบัตรแสดงตนทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ และต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง เปิดให้บริการสำนักหอสมุดกลาง (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป) [ คลิกอ่านประกาศ ]
2. ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง เปิดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ (วันที่ 1-5 และ 8 มี.ค. 2564 เปิดให้บริการเวลา 08.30-21.00 น.) [ คลิกอ่านประกาศ ]
99
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ

ในวันจันทร์ที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 5 มี.ค. 2564 และวันจันทร์ที่ 8 มี.ค. 2564
เปิดให้บริการเวลา 08.30-21.00 น. เนื่องจากอยู่ในช่วงการสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการเฉพาะนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
โดยต้องแสดงบัตรแสดงตนทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ และต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง เปิดให้บริการสำนักหอสมุดกลาง (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป) [ คลิกอ่านประกาศ ]
2. ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง เปิดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ (วันที่ 6-7 และ 13-14 มี.ค. 2564 เปิดให้บริการเวลา 08.30-16.30 น.) [ คลิกอ่านประกาศ ]
100
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการ วันที่ 26 ก.พ. 2564 เนื่องในวันมาฆบูชา

ขออภัยในความไม่สะดวก

The Ramkhamhaeng University Library
will be closed on 26 Feb 2021 for Makha Bucha Day.

We apologize for any inconvenience this may cause.

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1. สนเทศน่ารู้ เรื่อง วันมาฆบูชา [ คลิก ]
2. หนังสือที่เกี่ยวข้องในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC) [ คลิก ]
หน้า: 1 ... 8 9 [10]