RU Library Forum

Ask a Librarian => Ask a Librarian => ข้อความที่เริ่มโดย: nara ที่ เมษายน 24, 2021, 10:56:57 PM

หัวข้อ: สอบถามการคืนหนังสือและค่าปรับ
เริ่มหัวข้อโดย: nara ที่ เมษายน 24, 2021, 10:56:57 PM
สวัสดีค่ะ
ดิฉันนักศึกษารหัส 5904505772 ได้ทำการยืมหนังสือ 3 เล่มและมีกำหนดส่งตั้งแต่วันที่ 26 และ 30 พฤศจิกายน 2020 ค่ะ สืบเนื่องจากดิฉันได้ทำหนังสือหาย 2 เล่ม ยังหาไม่พบขณะนำเดินทางไปอ่านที่ต่างจังหวัด จึงได้สืบค้นข้อมูลทางหอสมุดว่าจะต้องหาหนังสือแบบเดิมมาคืนพร้อมเงินอีก 100 บาทต่อเล่ม ดิฉันจีงอยากทราบว่า หากดิฉันได้ทำตามข้อกำหนดของทางหอสมุดแล้ว ดิฉันจะต้องจ่ายค่าปรับ  3บาท/วัน ด้วยอีกหรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ
หัวข้อ: Re: สอบถามการคืนหนังสือและค่าปรับ
เริ่มหัวข้อโดย: watcharaporn ที่ เมษายน 26, 2021, 12:17:18 PM
เรียนนักศึกษา

การคิดค่าปรับหนังสือหายและเกินกำหนดส่ง ห้องสมุดจะหยุดคิดค่าปรับในวันที่นักศึกษามาแจ้งหนังสือหาย และ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดรับเรื่องนี้ไว้ค่ะ ในกรณีนี้ ห้องสมุดจะไม่คิดค่าปรับในวันหยุด จะคิดค่าปรับเฉพาะวันที่ห้องสมุดเปิดทำการ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการชั่วคราว ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถ้าห้องสมุดเปิดให้บริการเมื่อไหร่ ให้นักศึกษามาติดต่อและแจ้งเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนฯ ได้เลยค่ะ

ในกรณีนี้ การดำเนินการค่าปรับกรณีหนังสือหาย และนักศึกษานำตัวเล่มมาชดใช้
ค่าปรับหนังสือ นับจากวันที่ ครบกำหนด (ไม่นับวันที่ห้องสมุดปิดทำการ) จนถึงวันที่ นักศึกษาแจ้งหนังสือหายและมี จนท.รับเรื่องไว้ + ค่าดำเนินการ เล่มละ 100 บาท

คำแนะนำ : ก่อนที่ นักศึกษาจะหาหนังสือเล่มใหม่มาทดแทนเล่มที่สูญหาย ให้นักศึกษาติดต่อและปรึกษาเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ก่อน เพราะการซื้อหนังสือทดแทนเล่มที่หาย จะต้องซื้อเล่มที่เหมือนกับที่ทำหาย  ห้ามผิดเพี้ยน  ปีพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ต้องเท่ากันหรือใหม่กว่า  เก่ากว่าเล่มที่หายไม่ได้

ขออภัยในความไม่สะดวก ค่ะ
วัชราภรณ์