รบกวนด้วยค่ะ"วันขึ้นปีใหม่ของประเทศอังกฤษและประเทศเกาหลี"

เริ่มโดย PARN, ธันวาคม 13, 2010, 08:40:27 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สวัสดีค่ะ
พอดีว่าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีการฉลองวันขึ้นปีใหม่ของประเทศอังกฤษและประเทศเกาหลี
โดยอยากได้ข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ปีใหม่ตรงกับวันที่เท่าไร  ความเป็นมา  รายละเอียดในการเฉลิมฉลอง  การละเล่น  การแต่งกาย  และเคล็ดลับในการปฏิบัติตัวเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นต้น

ขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงน๊ะคะ  ;)

#1
วันปีใหม่ประเทศอังกฤษ หรือ วันคริสต์มาส         
             คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า เรา เฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษ โบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า ประเพณี เช่น พิธีมิสซาเป็นประเพณีสำคัญที่สุดที่ชาวคริสต์ ถือปฎิบัติกันในวันคริสต์มาส  ร้องเพลงคริสต์มาส  การจุดเทียน เป็นต้น

ปีใหม่ของเกาหลี หรือวัน ซอลลัล
             วัน ซอลลัล หรือ ปีใหม่ของเกาหลี จะอยู่ในช่วงระหว่างเดือน มกราคม และกุมภาพันธ์ ขึ้นอยู่กับการคำนวนวันตามปฏิทินจันทรคติ  การละเล่นตามประเพณี เช่น การเล่นว่าวการเล่นนอลตุยกี (กระดานหก)  ตีระฆังให้รู้ว่า เข้าสู่ปีใหม่แล้ว เป็นต้น

ดูจากไฟล์ที่แนบมา และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก

ปีใหม่ประเทศอังกฤษ หรือวันคริสต์มาส

กำเนิดคริสต์มาสและซานตาคลอส. (2544). ไทยรัฐ ปีที่ 52 ฉบับที่ 15692( มกราคม 2544)   
         หน้า 14  ม้วนที่ 70190    ชั้น 4 อาคาร 3
พุมรี อรรถรัฐเสถียร. (2552). SANTA CLAUSE แห่งคริสต์มาส. วารสารรูสมิแล ปีที่ 30
          ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2552) หน้า 38-42 ภาพประกอบ  ชั้น 2 อาคาร 2
วัลลภา เออร์วายน์. (2549). เทสกาลวัน Christmas กับการแปลบทภาพยนตร์. วารสารรามคำแหง
          ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2549) หน้า 302-316. ชั้น 2 อาคาร 2

ปีใหม่เกาหลี หรือ วัน ซอลลัล
จีนนี เจ. ปาร์ค และคณะ. (2544). สวัสดีจากเกาหลี. (DS902 ส171)  ชั้น 3 อาคาร 1
ธรรมรัตน์ วงศาโรจน์. (2545). เทศกาลสำคัญประจำปีเกาหลี. ใน วรพล พรหมิกบุตร
              (บรรณาธิการ), เกาหลีในโลกาภิวัตน์ : ปัจจุบันและแนวโน้มศตวรรษ 21
              (รวมบทความ)
(หน้า 62-71)   DS922.462 ก269   ชั้น 3 อาคาร 1