สอบถามค่ะ งานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยเด็ก และพัฒนาการของวัยรุ่น

เริ่มโดย hippypanny, มกราคม 13, 2012, 09:36:18 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สวัสดีค่ะ

หนูอยากได้ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับ

พัฒนาการของวัยเด็ก

พัฒนาการของวัยรุ่นค่ะ

ไม่แน่ใจว่ามีแหล่งที่สามารถเข้าถึงฉบับเต็มทางอินเทอร์เน็ตมั้ยคะ

ขอบคุณค่ะ

    สืบค้นจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis) Digital Collection (ThaiLIS) ที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc/
ใช้คำค้น “พัฒนาการเด็ก”
ศิริสรา ลิปิพันธ์. (2551). พัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง5 ปีและคุณลักษณะของผู้ดูแลในสถานสงเคราะห์
           เด็กอ่อนสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตภาคกลาง 
           ของ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โสภา มัดลัง. (2551). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก       
           เล็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์ สังกัดกรุงเทพมหานคร ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ใช้คำค้น “วัยรุ่น”
ริน พนมชน. (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ตามการับรู้
           ของวัยรุ่นตอนต้น.  ของ   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ลินดา บัลลังน้อย. การศึกษาความสัมพันธ์ระว่างสัมพันธภาพในครอบครัวการบรรลุงานตามขั้นพัฒนาการ
            และคุณภาพชีวิตของนักเรียนวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
               วิทยานิพนธ์ทั้ง 4 เรื่องสามารถสืบค้นและอ่านฉบับเต็ม ได้จาก ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis)
Digital Collection (ThaiLIS) ที่ http://www.lib.ru.ac.th/  ในส่วนของ Reference Database  นักศึกษาสามารถสืบค้น และหาชื่อเรื่องที่น่าสนใจได้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากเรื่องที่แนะนำ
   เมื่อต้องการสืบค้นข้อมูลในส่วนของ Reference Database ภายนอก ม.ร. นักศึกษามหาวิทยาลัยราคำแหง ต้องศึกษาดังนี้             
              1.ข้อตกลงในการใช้ Proxy Server ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
              2.วิธี Set up ใช้งาน Proxy Server เพื่อเข้าใช้ Reference Databases
                  ได้ที่บริการ Proxy Server - http://www.lib.ru.ac.th/service/lib_proxy.html

              Login เข้าใช้ Internet ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง หากยังไม่เคยลงทะเบียนให้ลงก่อน ไปที่ https://www.lib.ru.ac.th/ จะมี Link หัวข้อให้ลงทะเบียนอยู่ด้านล่างหน้าเว็บขวามือ โดยผู้ใช้กำหนด Password เองและต้องจำไว้ เพราะทุกครั้งที่ใช้Internet ของมหาวิทยาลัย จะต้อง Login ก่อนใช้ทุกครั้ง และ Logout ทุกครั้งที่สิ้นสุดการใช้งาน       
               Username  ตรงช่องนี้คุณต้องใส่ เลขที่บัตรประชาชน
               Password  ใส่รหัสที่คุณกำหนดขึ้นเองตอนสมัคร

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis) Digital Collection (ThaiLIS),ได้ที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc/
(ฐานข้อมูลนี้ บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ สมัครสมาชิกที่มุมบนซ้ายมือ)