กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

#11
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อบรรเทาปัญหามิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือกรมบัญชีกลาง หลอกลวงบุคลากร, บุคลากรผู้รับบำนาญ และบุคลากรในครอบครัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้วยขณะนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพ ได้ติดต่อหาบุคลากร, บุคลากรผู้รับบำนาญ และบุคคลในครอบครัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือกรมบัญชีกลาง แจ้งว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง และกรมบัญชีกลาง ให้ตรวจสอบและแก้ไขฐานข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีเงินที่ยังค้างจ่ายจากกรมบัญชีกลาง เพื่อให้หลงเชื่อ และหลอกล่อให้ดำเนินการต่าง ๆ เช่น แอดไลน์ สแกนใบหน้า กดลิงก์ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน จัดทำเป็นลิงก์ปลอม แอปพลิเคชันปลอม เว็บไซต์ปลอม เพื่อหลอกลวงให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินจากการดำเนินการของกลุ่มมิจฉาชีพ

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์หรือติดต่อหาบุคลากร, บุคลากรผู้รับบำนาญ หรือบุคคลในครอบครัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ ทั้งนี้หากจะมีการติดต่อจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็เพื่อประสานงานให้ท่านดำเนินการทางด้านเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่อาคารสำนักงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้น ดังนั้น หากท่านได้รับโทรศัพท์และแจ้งว่าโทรมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ ให้วางสายและไม่ควรสนทนาต่อ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองคลังหรือกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0 2310 8000 ในวันและเวลาทำการ หรือติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นช่องทางอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]

#12
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"Upskill & Reskill : การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัยในยุคดิจิทัล"การอบรมฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น.
วิทยากรโดย ดร.วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช จากหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวข้อการอบรม

    การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย
          - ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC)
          - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความวารสาร [Thai Digital Collection (TDC)/Thai Journals Online (ThaiJO)]
          - ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (EBSCO/Emerald)
          - e-Book
          - โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

    เนื้อหาการอบรม เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย

เข้าร่วมการอบรมฯ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

    1. ทาง Onsite ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    2. ทาง Online ด้วย Google Meet (รหัสห้อง : xdb-suzb-ppa) หรือสแกน QR Code ตามภาพด้านบน

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฯ (ฟรี)

    ที่ https://forms.gle/17nH6jW3hbCXZojv5 หรือสแกน QR Code ตามภาพด้านบน

ติดต่อสอบถามได้ที่

    หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8646
    Inbox Facebook's page ชื่อ "บริการสารสนเทศ RU Library" (https://m.me/ramlibservice)
    Line OA : @063sqrqe (https://line.me/ti/p/~@063sqrqe)
    TikTok : @rulibrary (https://www.tiktok.com/@rulibrary)
----------------------------------------
ข้อมูลและภาพโดย หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
#13
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2566 ดังนี้


1. สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)
          วันจันทร์-ศุกร์
              • วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566
                            อาคาร 1-3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              • วันที่ 18-27 ธันวาคม 2566
                            อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
                            อาคาร 2 และ 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 22 ธันวาคม 2566 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-12.00 น.
                            วันที่ 28 ธันวาคม 2566 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
                            วันที่ 5, 11 และ 29 ธันวาคม 2566 ปิดบริการ

          วันเสาร์-อาทิตย์
              • อาคาร 1-3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 3, 10, 17, 30 และ 31 ธันวาคม 2566 ปิดบริการ


2. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
          วันจันทร์-ศุกร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 22 ธันวาคม 2566 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-12.00 น.
                            วันที่ 28 ธันวาคม 2566 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
                            วันที่ 5, 11 และ 29 ธันวาคม 2566 ปิดบริการ

          วันเสาร์-อาทิตย์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 3, 10, 17, 30 และ 31 ธันวาคม 2566 ปิดบริการ


ทั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]

#14
ขอเชิญร่วมกิจกรรม TikTok Quiz แฟนพันธุ์แท้ RU 52

เนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญชวนลูกพ่อขุนฯ ร่วมกิจกรรม "TikTok Quiz แฟนพันธุ์แท้ RU 52" ตอบคำถามผ่านฟิลเตอร์ TikTok 


โดยมี กติกา/เงื่อนไข การร่วมกิจกรรม ดังนี้

          1. กดติดตาม TikTok หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล @Archiveru (https://www.tiktok.com/@archivesru)
          2. ร่วมเล่นฟิลเตอร์ TikTok โดยค้นหาว่า 52RU (https://vm.tiktok.com/ZMjG9EEJE)
          3. โพสต์ลงช่องทาง TikTok ของตนเอง ตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมใส่แฮชแท็ก #RU52 #52ปีรามคำแหง
          4. ร่วมกิจกรรมได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และประกาศผลวันที่ 6 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ :

          - ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่ทำตามกติกาเท่านั้น หลังหมดเวลากิจกรรม คณะกรรมการจะใช้วิธีการตัดสินด้วยวิธีการ "สุ่ม" เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ได้รับรางวัลจำนวน 10 รางวัล
          - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะยอมรับและรับประกันว่าคลิปวีดีโอที่ร่วมกิจกรรมนั้นเป็นผลงานต้นฉบับของตนเองต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น โดยหน่วยจดหมายเหตุดิจิทัลจะไม่รับผิดชอบใดๆ และจะไม่รับผิดต่อการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ๆ

ของรางวัล

          กระเป๋าที่ระลึก ในวาระครบรอบ 52 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 10 รางวัล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

          1. Facebook เพจ "จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง" - https://www.facebook.com/RU.Digital.Archives
          2. โพสต์กิจกรรมนี้ ใน Facebook เพจ "จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง" - คลิกชมโพสต์กิจกรรม หรือ https://bit.ly/rulib-ru52event
          3. TikTok หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล @Archiveru - https://www.tiktok.com/@archivesru
          4. ฟิลเตอร์ 52RU - https://vt.tiktok.com/ZSNyEFDmW

----------------------------------------
ข้อมูลและภาพโดย หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
#15
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ดังนี้

          1. วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.

          2. วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

          3. วันอาทิตย์ ปิดบริการ

ทั้งนี้ รวมถึงห้องสมุดวิทยาเขตบางนาด้วย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]


เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

#16
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
สังกัด สำนักหอสมุดกลาง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ขับรถยนต์ ระดับ สนับสนุน 1 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
          1.1 นายธีระศักดิ์ สีดี
2. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
          วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ [ คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ ]


รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ [ คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ ]
#17
เรียน ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน

เนื่องจาก จะมีการปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงระบบฯ ในวันที่ 5, 10 และ 17 ตุลาคม 2566 ช่วงเวลา 22.00 น. และจะทำการตรวจสอบระบบฯ ก่อนเริ่มใช้งานในวันถัดไป หากพบปัญหา กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ จะส่งผลให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC) (https://library.lib.ru.ac.th), ฐานข้อมูลดรรชนีบทความวารสารและเอกสาร และระบบยืมต่อ ไม่สามารถใช้งานได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้#18
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ดังนี้

1. สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)
          วันจันทร์-ศุกร์
              • อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
              • อาคาร 2 และอาคาร 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 13 และ 23 ตุลาคม 2566 ปิดบริการ

          วันเสาร์-อาทิตย์
              • อาคาร 1-3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

2. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
          วันจันทร์-ศุกร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 13 และ 23 ตุลาคม 2566 ปิดบริการ

          วันเสาร์-อาทิตย์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]
#19
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัด สำนักหอสมุดกลาง

ด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ สังกัด สำนักหอสมุดกลาง โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับตำแหน่ง สนับสนุน 1 (จำนวน 1 อัตรา)
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 19-29 ก.ย. 2566 ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องสำเร็จการศึกษา ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 29 ก.ย. 2566)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ - http://hrm.ru.ac.th/index.php/form2/629-032

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ [ คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ ]

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อหน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8657

#20
เรียน ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน

เนื่องจาก วันที่ 30 ส.ค. 2566 เวลา 18.30 - 24.00 น. จะมีการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย ของสำนักหอสมุดกลาง จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมด

ทั้งนี้ จะส่งผลให้บริการออนไลน์ทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลาง อาทิเช่น เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง, ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด, ระบบยืมต่อ เป็นต้น ไม่สามารถใช้งานได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้