กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

#1
เนื่องจากมีการดับกระแสไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ และบรรจบสายไฟฟ้าแรงสูง ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. (ของเช้าวันถัดไป)

จึงส่งผลให้เว็บไซต์ และบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลาง [อาทิเช่น เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง, ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC), ระบบยืมต่อด้วยตนเอง, บริการ Proxy Server และบริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) เป็นต้น] ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

#2
          สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มี "บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)" เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้บริการค้นคว้าแบบกลุ่ม สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

          เดิม "บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)" เปิดให้บริการจำนวน 1 ห้อง ณ ชั้น 1 อาคาร 2 และมีการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ห้อง ณ ชั้น 1 อาคาร 3 โดยเริ่มเปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

          ปัจจุบัน สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มี "บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)" เปิดให้บริการจำนวน 2 ห้อง
สามารถสอบถามรายละเอียด และวิธีการเข้าใช้บริการเพิ่มเติม ดังนี้

                    1. บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) ชั้น 1 อาคาร 2
                        ดูแลการให้บริการโดย หน่วยบริการวารสารและเอกสาร
                        โทร. 0-2310-8000 ต่อ 4301
                   
                    2. บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) ชั้น 1 อาคาร 3
                        ดูแลการให้บริการโดย หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
                        โทร. 0-2310-8646

ภาพประกอบโดย หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
          • บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) - https://www.lib.ru.ac.th/services/group-study-room.php
#3
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวง อว.

    ร่วมกิจกรรม EBSCO Quiz (ประจำเดือน พฤษภาคม 2567) ตอบคำถาม เพื่อลุ้นรับรางวัลกล่องสุ่ม Crybaby x Powerpuff Girls จำนวน 1 กล่อง (รวมทั้งหมด 12 รางวัล)

    🍀 ร่วมกิจกรรมได้ที่ - https://forms.office.com/r/y3FahJagws
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

    ⭐️ สุ่มผล และประกาศรางวัลผู้โชคดีทาง Facebook เพจ EBSCO ประเทศไทย (https://www.facebook.com/EBSCOThailand)
ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 น.


ℹ️ สอบถาม/ปรึกษาการค้นคว้าข้อมูล จากฐานข้อมูลออนไลน์ ที่สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้บริการ โทร. 0-2310-8646 (ในวันและเวลาทำการ) หรือ..
    🌐 เว็บไซต์ Ask a Librarian : https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?board=2.0
    📦 Inbox Facebook's page ชื่อ "บริการสารสนเทศ RU Library" : http://m.me/ramlibservice
    📨 Line OA : @063sqrqe
    📧 e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th
    🎞 TikTok : @rulibrary
#4
ปฏิทินการเปิดให้บริการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เดือนพฤษภาคม 2567
ดังภาพ


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

★ บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          🟪 นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          🟦 กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    🔹 นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    🔹 นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

ℹ️ สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636 (ในวันและเวลาทำการ)

ℹ️ สอบถาม/ปรึกษาการค้นคว้าข้อมูล จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้บริการ โทร. 0-2310-8646 (ในวันและเวลาทำการ) หรือ..
          🌐 เว็บไซต์ Ask a Librarian : https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?board=2.0
          📦 Inbox Facebook's page ชื่อ "บริการสารสนเทศ RU Library" : http://m.me/ramlibservice
          📨 Line OA : @063sqrqe
          📧 e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th
          🎞 TikTok : @rulibrary

ประกาศที่เกี่ยวข้อง :
          • ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป) ที่ https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8373.0 หรือ https://bit.ly/rulibrary-25670214

หมายเหตุ :
• URL ย่อของเรื่องนี้ คือ https://bit.ly/rulibrary-25670501
#5
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง งดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ

อาศัยความตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการใช้สำนักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2534 ข้อ 16 สำนักหอสมุดกลาง จึงของดให้บริการนอกเวลาราชการ เวลา 16.30-19.30 น. (เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.) ในวันศุกร์ที่ 5 และวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เป็นกรณีพิเศษ ทั้งสำนักหอส่วนกลาง (หัวหมาก) และห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]


เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

★ บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          🟪 นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          🟦 กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    🔹 นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    🔹 นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

ℹ️ สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636 (ในวันและเวลาทำการ)

ℹ️ สอบถาม/ปรึกษาการค้นคว้าข้อมูล จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้บริการ โทร. 0-2310-8646 (ในวันและเวลาทำการ) หรือ..
          🌐 เว็บไซต์ Ask a Librarian : https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?board=2.0
          📦 Inbox Facebook's page ชื่อ "บริการสารสนเทศ RU Library" : http://m.me/ramlibservice
          📨 Line OA : @063sqrqe
          📧 e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th
          🎞 TikTok : @rulibrary

ประกาศที่เกี่ยวข้อง :
          1. ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป) ที่ https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8373.0 หรือ https://bit.ly/rulibrary-25670214
          2. ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง งดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ (5 และ 11 เม.ย. 2567) ที่ https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8378.0 หรือ https://bit.ly/rulibrary-25670405-11
          3. ปฏิทินการเปิดให้บริการ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เดือน เม.ย. 2567 ที่ https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8377.0 หรือ https://bit.ly/rulibrary-25670401

หมายเหตุ :
• URL ย่อของเรื่องนี้ คือ https://bit.ly/rulibrary-25670405-11
#6
ปฏิทินการเปิดให้บริการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เดือนเมษายน 2567 (ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 3 เมษายน 2567)
ดังภาพ


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

★ บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          🟪 นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          🟦 กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    🔹 นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    🔹 นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

ℹ️ สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636 (ในวันและเวลาทำการ)

ℹ️ สอบถาม/ปรึกษาการค้นคว้าข้อมูล จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้บริการ โทร. 0-2310-8646 (ในวันและเวลาทำการ) หรือ..
          🌐 เว็บไซต์ Ask a Librarian : https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?board=2.0
          📦 Inbox Facebook's page ชื่อ "บริการสารสนเทศ RU Library" : http://m.me/ramlibservice
          📨 Line OA : @063sqrqe
          📧 e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th
          🎞 TikTok : @rulibrary

ประกาศที่เกี่ยวข้อง :
          1. ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป) ที่ https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8373.0 หรือ https://bit.ly/rulibrary-25670214
          2. ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง งดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ (5 และ 11 เม.ย. 2567) ที่ https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8378.0 หรือ https://bit.ly/rulibrary-25670405-11

หมายเหตุ :
• URL ย่อของเรื่องนี้ คือ https://bit.ly/rulibrary-25670401


#7
ชมวิดีโอฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2567 จำนวน 5 ฐานข้อมูล
แนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล และการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ที่ (จะเข้าชมได้ครบทั้ง 5 คลิปวิดีโอ ในวันที่ 1 เมษายน 2567)

          1. วิธีการใช้งานฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ NCX - https://youtu.be/PZpGaYrNzvM
                    (จากการฝึกอบรม เมื่อวันวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567)
                   
          2. วิธีการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Hibrary e-Book - https://youtu.be/qUP1XiRNIZc
                    (จากการฝึกอบรม เมื่อวันวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567)

          3. วิธีการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO Host - https://youtu.be/UvTWnx33e10
                    (จากการฝึกอบรม เมื่อวันวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567) ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e-Journals) และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จาก EBSCO : ฐานข้อมูล Legal Source, Academic Search Ultimate (ASU), Business Source Complete, Political Science Complete (PSC), Communication & Mass Media Complete, Engineering Source, MEDLINE with Full Text, EBSCO eBooks

          4. วิธีการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ GALE - https://youtu.be/CT_GAcB4XNc
                    (จากการฝึกอบรม เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e-Journals) และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จาก GALE : ฐานข้อมูล Gale eBooks, Gale Academic OneFile Select, Gale OneFile: Culinary Arts, Gale OneFile: Educator's Reference Complete และ Gale OneFile: Science

          5. วิธีการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Emerald eJournal Premier - https://youtu.be/6_cL2PkggAU
                    (จากการฝึกอบรม เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

สอบถามการใช้งานฐานข้อมูล จากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ติดต่อ "หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์" ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8646

          • เว็บไซต์ Ask a Librarian : https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?board=2.0

          • Inbox Facebook's page ชื่อ "บริการสารสนเทศ RU Library" : https://m.me/ramlibservice

          • Line OA : @063sqrqe

          • e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th

          • Tiktok : @rulibrary

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม :

          1. ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อการค้นคว้าและวิจัย ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดเตรียมไว้ให้บริการ - https://www.lib.ru.ac.th/databases

          2. กโปรแกรมฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ - https://www.lib.ru.ac.th/services/train1.php
#8
สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อขอรับบริการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่ เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/t85t8c

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567


#9
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง งดให้บริการเป็นการชั่วคราว

สำนักหอสมุดกลาง (เฉพาะหัวหมาก) ของดให้บริการเป็นการชั่วคราว
ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

และเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ในวันที่ 9 มีนาคม 2567

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]


ประกาศที่เกี่ยวข้อง :
          • ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง (ตั้งแต่ มี.ค. 2567 เป็นต้นไป) [ คลิกอ่านประกาศ ]

- - - - - - - - - - - - - - -

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

หมายเหตุ :
• URL ย่อของเรื่องนี้ คือ https://bit.ly/rulibrary-25670301
#10
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง

กำหนดเวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งสำนักหอสมุดกลาง หัวหมาก และห้องสมุดวิทยาเขต บางนา ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป ดังนี้

ข้อ 1 ช่วงเวลาปกติ
    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์    เปิดบริการเวลา 08.30 - 19.30 น.
    วันเสาร์    เปิดบริการเวลา 08.30 - 16.30 น.
    วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจำปี    ปิดบริการ

ข้อ 2 ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยมีการจัดการสอบไล่
    วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจำปี    เปิดบริการเวลา 08.30 - 16.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]


เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

หมายเหตุ :
• URL ย่อของเรื่องนี้ คือ https://bit.ly/rulibrary-25670214