29 ก.ค. 2556 พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด “อ่าน : ก้าวสู่ประชาคมอาเชียน”

29 กรกฏาคม 2556 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด จัดนิทรรศการ เรื่อง “อ่าน : ก้าวสู่ประชาคมอาเชียน” โดยมีบุคลากรสำนักหอสมุดกลางและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน ถ่ายภาพและรายงานโดย :

Read more

2 ส.ค. 2556 สัปดาห์ห้องสมุด : เสวนาอักษรสู่ละครจอแก้ว “สุภาพบุรุษจุฑาเทพ”

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 – 15.00 น. นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงและผู้สนใจทั่วไป ร่วมเสวนาอักษรสู่ละครจอแก้ว “สุภาพบุรุษจุฑาเทพ” วิทยากรรับเชิญ คือ คุณมนต์ชัย ศิริลัทพร นักเขียนชื่อดังใช้นามปากกา ว่า “ซ่อนกลิ่น” ซึ่งเป็นหนึ่งในนักเขียนนวนิยายโรมานซ์

Read more

30 ก.ค. 2556 สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมสร้างสรรค์งานไอเดีย “เดคูพาจ : ศิลปะการประดิษฐ์งานฝีมือ”

30 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00 – 12.00 น. สัปดาห์ห้องสมุด ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานไอเดีย (DIY) “เดคูพาจ : ศิลปะการประดิษฐ์งานฝีมือ” สาธิต โดย อ.วิจิตรา วิจิตรเลิศเลอ จากสำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์

Read more

1 ส.ค. 2556 สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมสาธิตทำอาหาร “ขนมโบราณแบบไทย ไทย : ขนมครก”

วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 – 12.00 น. นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ร่วมกิจกรรมสาธิตการทำอาหาร “ขนมโบราณแบบไทย ไทย : ขนมครก” เรียนรู้สูตร ส่วนผสมต่างๆ และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ในการทำขนมครกให้อร่อย ผู้สาธิตเป็นกลุ่มบรรณารักษ์ในสำนักหอสมุดกลาง

Read more

31 ก.ค. 2556 : สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมสาธิตทำส้มตำ และ เสวนาวิชาการ เรื่อง “อ่านอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ” โดย คุณดนุพร ปุณณกันต์

31 กรกฏาคม 2556 เวลา 11.00 – 12.00 น. กิจกรรมสาธิตทำอาหาร “ส้มตำ แซ่บ แซ่บ แบบลาว-ลาว” ได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

Read more

25 มิ.ย. 2555 พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2555 “มหานครแห่งการอ่าน”

25 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2555 พร้อมชมนิทรรศการ เรื่อง “มหานครแห่งการอ่าน” ซึ่งจะมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2555

Read more

3 – 7 ส.ค. 2552 สัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2552 เรื่อง “จุดประกายฝันเพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม”

3 – 7 สิงหาคม 2552 สัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2552 เรื่อง “จุดประกายฝันเพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม

Read more