22 – 26 มี.ค. 2553 สุพรรณิการ์เกมส์ครั้งที่ 34 การแข่งขันกีฬาบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

22-26 มีนาคม 2553 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีเปิด และแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง “สุพรรณิการ์เกมส์ครั้งที่ 34”

Read more

9 – 30 พ.ย. 2552 นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

9 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 1 รศ.คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวใน พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read more

16 ก.ย. 2551 พิธีเปิดห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์

16 กันยายน 2551 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิด ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ตั้งอยู่บริเวณอาคาร  1  คณะมนุษยศาสตร์ (HOB) ชั้น 5 ห้อง 1522   โดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้อนุมัติ  “โครงการพัฒนาห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์” ให้เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ

Read more

15 ธ.ค. 2549 สำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากร “สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 31”

15 ธันวาคม 2549 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางได้เข้าร่วมขบวนพาเหรดพิธีเปิดกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 31 ซึ่งมหาลัยฯ ได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมหาวิทยาลัยฯ ได้ถือปฎิบัติเป็นประเพณีของมหาวิทยาลัยสืบต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 31 ในปี

Read more