11 – 16 พ.ย. 2551 นิทรรศการ เรื่อง ราชยาน ราชรถ กระบวนพระอิสริยยศ ส่งเสด็จสู่สวรรค์

11 – 30 พฤศจิกายน 2551 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดนิทรรศการ เรื่องราชยาน ราชรถ กระบวนพระอิสริยยศ ส่งเสด็จสู่สวรรค์ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง   ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Read more

5 ม.ค. 2551 ร่วมไว้อาลัยพร้อมชมนิทรรศการพระประวัติและพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

5 มกราคม 2551 เป็นต้นไป สำนักหอสมุดกลางขอเชิญร่วมลงนามไว้อาลัย แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมชมนิทรรศการพระประวัติ และพระกรณียกิจ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

Read more

30 ต.ค. 2550 – 30 พ.ย. 2550 นิทรรศการและผลงานพระพรหมมังคลาจารย์ เรื่อง “น้อมรำลึกพระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ)

กำหนดการ นิทรรศการและผลงานพระพรหมมังคลาจารย์ เรื่อง “น้อมรำลึกพระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ) 30 ต.ค. 2550 – 30 พ.ย. 2550

Read more

10 – 20 เม.ย. 2550 นิทรรศการประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2550

10 – 20 เมษายน สำนักหอสมุดกลางได้จัดนิทรรศการเพื่อสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีปีใหม่ไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่

Read more