12 ก.พ. 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 43

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 43 ขบวนพาเหรดในรูปแบบ “วัฒนธรรม 4 ภาค” ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 43 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่

Read more

9 ก.ค. 2557 สำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิดกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 38

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมเดินขบวนพาเหรด ในพิธีเปิดกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 38 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในพิธีเปิดครั้งนี้มีการประกวดขบวนพาเหรดของแต่ละคณะและสำนัก ภายใต้แนวคิด “งดเหล้าเข้าพรรษา” ขบวนพาเหรดของสำนักหอสมุดกลาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

Read more

22 เม.ย. 2554 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมเล่นกีฬามหาสนุกในพิธีปิดกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 35

22 เมษายน 2554   เวลา 15.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีปิดกีฬา “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 35 ร่วมเล่นเกมส์กีฬามหาสนุกกับทุกคณะ สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี กับบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง และส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพของตนเอง

Read more