Download
รวมโปรแกรมที่จำเป็นในการใช้งานเพื่อการศึกษา โดยโปรแกรมต่างๆ นั้นเป็นโปรแกรมที่ไม่มีการคิดค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งาน

โปรแกรมทั่วไป
สำหรับอ่านเอกสารประเภท PDF
สำหรับอ่านเอกสารใน site ebrary
โปรแกรมย่อขนาดไฟล์ยอดฮิต
โปรแกรม ดิกชั่นนารี อังกฤษ ->ไทย และ ไทย -> อังกฤษ ที่มีคำศัพท์ มากกว่า แสนคำ (Freeware)
โปรแกรม Media player สำหรับเปิดชมไฟล์ Multi-media
โปรแกรม Media player สำหรับเปิดชมไฟล์ Multi-media
โปรแกรมฟังเพลง MP3 เจ้าเก่าแก่
โปรแกรมสำหรับเปิดชมไฟล์ Flash
ใช้แทน Telnet
โปรแกรมที่ใช้ในการรันโปรแกรมจากภาษา Java
สำหรับผู้ต้องการฝึกทำเว็บไซต์ ประกอบด้วย Apache + php + MySql
สำหรับผู้ต้องการฝึกทำเว็บไซต์ ประกอบด้วย Apache + php + MySql
ช่วยป้องกันเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม กำหนดเวลาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการใช้งานโปรแกรมต่างๆ จัดทำโดย กระทรวง ICT
โปรแกรมเพื่อการตกแต่ง และแก้ไขภาพอย่างง่าย
โปรแกรมสำหรับงานสำนักงาน คล้ายกับชุดโปรแกรม Microsoft Office
โปรแกรม FTP สำหรับส่งข้อมูลไปยัง Server
โปรแกรม Web Browser สำหรับเปิดดูเว็บไซต์ โดย Google
โปรแกรม Web Browser สำหรับเปิดดูเว็บไซต์ โดย Mozilla
Anti-virus Program
Free online scan virus จาก Trendmicro.com
Free online scan virus จาก Avast.com
Free online scan virus จาก Norton
Free online scan virus จาก McAfee
Free online scan virus จาก Panda Software
Free online scan virus จาก kaspersky
Free online scan virus จาก ESET

Latest Update : 09 February 2017, 02:48 PM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636