เดือนมกราคม 2556 รับบริจาคและรวบรวมปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะนำไปมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด

เดือนมกราคม 2556 รับบริจาคและรวบรวมปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะนำไปมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด