ภาพนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ประสานงาน และรับมอบหนังสือจากโครงการ “ชุมชนอุดมปัญญา” ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ภาพนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ประสานงาน และรับมอบหนังสือจากโครงการ “ชุมชนอุดมปัญญา” ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ภาพนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ประสานงาน และรับมอบหนังสือจากโครงการ “ชุมชนอุดมปัญญา” ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ภาพนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ประสานงาน และรับมอบหนังสือจากโครงการ “ชุมชนอุดมปัญญา” ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)