ภาพคณาจารย์ (2 ท่านทางขวา) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหนังสือบริจาค โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ซ้าย) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพคณาจารย์ (2 ท่านทางขวา) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหนังสือบริจาค โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ซ้าย) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 22 ก.พ. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคณาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพคณาจารย์ (2 ท่านทางขวา) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหนังสือบริจาค โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ซ้าย) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ