ภาพอาจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์ (ซ้าย) มอบหนังสือให้กับสำนักหอสมุดกลาง โดยมี นายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ (ขวา) เป็นผู้รับมอบ

ภาพอาจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์ (ซ้าย) มอบหนังสือให้กับสำนักหอสมุดกลาง โดยมี นายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ (ขวา) เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 25 พ.ย. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ ดร. ปรีดา โชติมานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพ อาจารย์ ดร. ปรีดา โชติมานนท์ (ซ้าย) มอบหนังสือให้กับสำนักหอสมุดกลาง โดยมี นายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ (ขวา) เป็นผู้รับมอบ