วันที่ 18 ก.ย. 2558 มอบทรัพยากรให้กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

วันที่ 18 ก.ย. 2558 มอบทรัพยากรให้กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

วันที่ 18 ก.ย. 2558 มอบทรัพยากรให้กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

วันที่ 18 ก.ย. 2558 มอบทรัพยากรให้กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ