วันที่ 19 ส.ค. 2563 รับหนังสือบริจาค จากทีมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Court) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 19 ส.ค. 2563 รับหนังสือบริจาค จากทีมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Court) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 19 ส.ค. 2563 รับหนังสือบริจาค จากทีมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Court) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 19 ส.ค. 2563 รับหนังสือบริจาค จากทีมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Court) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง