วันที่ 30 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากพันตำรวจโท สุภรณ์ กิจชมภู อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วันที่ 30 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากพันตำรวจโท สุภรณ์ กิจชมภู อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วันที่ 30 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากพันตำรวจโท สุภรณ์ กิจชมภู อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วันที่ 30 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากพันตำรวจโท สุภรณ์ กิจชมภู อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ