วันที่ 8 ต.ค. 2563 บริจาคหนังสือให้กับชมรมบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อการจัดกิจกรรมโครงการปันหนังสือให้น้อง

วันที่ 8 ต.ค. 2563 บริจาคหนังสือให้กับชมรมบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อการจัดกิจกรรมโครงการปันหนังสือให้น้อง

วันที่ 8 ต.ค. 2563 บริจาคหนังสือให้กับชมรมบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อการจัดกิจกรรมโครงการปันหนังสือให้น้อง

วันที่ 8 ต.ค. 2563 บริจาคหนังสือให้กับชมรมบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อการจัดกิจกรรมโครงการปันหนังสือให้น้อง