ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือ เบรลล์ ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พิการทางสายตา เนื้อหาของวิชานี้ประกอบด้วย การใช้ภาษา ไวยกรณ์เป็นประโยคพื้นฐาน และศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน เป็นวิชา EN 101 ทั้งชุดมี 8 เล่ม นอกจากนี้แล้วยังมีหนังสือประกอบการเรียน EN 201 และ EN 202 …