พับธนบัตร 2
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือ “การพับธนบัตร 2” เล่มนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้อ่านได้มีอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่งได้เป็นอย่างดี เพราะการสอน มีขั้นตอนในการพับละเอียดทุกขั้นตอน ทำให้ไม่ยากต่อการพับและประดิษฐ์เป็นดอกไม้ เพื่อมอบให้เป็นของขวัญแก่คนที่เรารักในโอกาสต่างๆ