About us >> ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ปิดทำการสำนักหอสมุดกลางชั่วคราว ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564 (คลิกอ่านประกาศ..)
วัน
เวลาเปิด-ปิดบริการ
เวลาเปิด-ปิด ส่วนบริการยืม-คืน
วันจันทร์ - วันศุกร์
08.30 น. - 18.30 น.
08.30 น. - 18.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย
08.30 น. - 16.30 น.
08.30 น. - 16.00 น
วันหยุดราชการประจำปี
ปิดบริการ
ติดตาม ประกาศปิดบริการ ในกรณีต่างๆ ได้ที่
 1. หน้าแรกเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง
 2. Forum หมวดข่าวประชาสัมพันธ์
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ :: Information Service ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา โทร. 0-2397-6328


ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
ที่ตั้ง
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา สังกัดสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นอาคาร 4 ชั้น อยู่ติดรั้วด้านประตูทางออกมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตปัจฉิมสวัสดิ์ - สุวรรณนภาศรี (วิทยาเขตบางนา) ณ กม.ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
บริการ ณ ชั้น 1

สมัครสมาชิกบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

บริการวารสารและเอกสาร

บริการ ณ ชั้น 2

บริการหนังสือทั่วไป

บริการสื่อมัลติมีเดีย

บริการ ณ ชั้น 3บริการตำราเรียนบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการอื่นๆ
 • บริการ Wi-Fi
 • บริการรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

หมายเลขโทรศัพท์
 • Information Service โทร. 0-2397-6328
 • บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 0-2397-6328
 • บริการวารสารและเอกสาร โทร. 0-2397-6294
 • บริการช่วยการค้นคว้าและสื่อมัลติมีเดีย โทร. 0-2397-6336
 • ประสานงานธุรการ โทร. 0-2397-6307
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โทร. 0-2397-6307
Social Media
แผนที่

View ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา in a larger map
ข้อมูลโดย : ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

Latest Update : 06 October 2021, 04:40 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636