อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม        เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
ภาพปกหนังสือเทคนิคทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ต่อเนื่อง
ภาพปกหนังสือ แค่เปลี่ยนเรื่องนี้ความผิดพลาดก็ลดลงอย่างเหลือเชื่อ
ภาพปกหนังสือ ทางรอดในโลกใบใหม่แห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ = Shaping the fourth industrial revolution
ภาพปกหนังสือ ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก = Timelines of world history
ภาพปกหนังสือ เถลิงกษัตราธิราช 2 : เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ มรดกบูรพกษัตริย์จักรีวงศ์
ภาพปกหนังสือ ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ
ภาพปกหนังสือ ประวัติศาสตร์การทูตไทย
ภาพปกหนังสือ 3 วันดี 4 วันเศร้า
ภาพปกหนังสือ ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
ภาพปกหนังสือ เศรษฐศาสตร์พันลึก : เรื่องผิด-ถูกของศาสตร์แห่งความสิ้นหวัง = Economics rules : the rights and wrongs of the dismal science
ภาพปกหนังสือ สุราปกรณัม
ภาพปกหนังสือ Computer graphics through OpenGL : from theory to experiments
ภาพปกหนังสือ วิเคราะห์ข้อสอบเก่า (เฉพาะส่วนวิเคราะห์) ข้อสอบเนติบัณฑิต ภาค 1 รวม 16 สมัย สมัยที่ 56 ถึง 71 (ปีการศึกษา พ.ศ. 2546 - 2561)
ภาพปกหนังสือ ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2562
ภาพปกหนังสือ ศีล สมาธิ ปัญญา
ภาพปกหนังสือ เป็นมะเร็งแล้วไงต่อ
ภาพปกหนังสือ สื่อการสอนสำหรับครูประถม ชื่อเรื่อง: สื่อการสอนสำหรับครูประถม

ตัวอย่างการจัดทำสื่อการสอนสำหรับเด็กประถม จากแนวคิดและประสบการณ์ตลอดกว่า 7 ปี ของอาจารย์ผู้สอน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม .. อ่านต่อ >>
สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1
มารยาท และวิธีการรับประทานอาหารตะวันตกที่ควรทราบ

มารยาทบนโต๊ะอาหารสามารถบ่งบอกได้ถึงการมีวัฒนธรรมอันดี การรับประทานอาหารไทยมีมารยาทต่าง ๆ ที่ควรทราบ ในวัฒนธรรมตะวันตกก็มีเช่นกัน คัดสรรที่น่าสนใจมา 10 ข้อ .. อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google
เวลาทำการ
เวลา หัวหมาก บางนา
จันทร์ - ศุกร์ 07.30-21.00 08.30-18.30
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-18.00 08.30-16.30
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
ขั้นตอนการใช้งาน Proxy server สำหรับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ให้บริการ
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 21 October 2019, 06:06 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636