อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม        เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ (บริเวณหลังคา) และระบบเครื่องปรับอากาศฯ ตั้งแต่ ส.ค. 2562 - เม.ย. 2563 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ (บริเวณหลังคา) และระบบเครื่องปรับอากาศฯ >> ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าใช้บริการค้นคว้าพิเศษ (PhD. Service) ฟรี ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาเอก ม.ร. เข้าใช้บริการค้นคว้าพิเศษ (PhD. Service) ฟรี >> เชิญพบกับ สาระ ความรู้ และความบันเทิง ได้ที่บริการสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง เชิญพบกับ สาระ ความรู้ และความบันเทิง ได้ที่บริการสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ชั้น 1 อาคาร 3 >> รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ฟรี (บัดนี้ - 30 ก.ย. 2562) รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ฟรี (บัดนี้ - 30 ก.ย. 2562) >> ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าบริการฐานข้อมูลฯ Thomson Reuters Westlaw (Westlaw Next) จำนวน 1 ฐาน ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน เช่าบริการฐานข้อมูลฯ Thomson Reuters Westlaw (Westlaw Next) >> ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าบริการฐานข้อมูลวารสารฯ Business Source Complete จำนวน 1 ฐาน ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน เช่าบริการฐานข้อมูลวารสารฯ Business Source Complete >> ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าบริการฐานข้อมูลฯ ระบบฐานข้อมูลกฎหมายสามมิติ จำนวน 1 ฐาน ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน เช่าบริการฐานข้อมูลฯ ระบบฐานข้อมูลกฎหมายสามมิติ >> ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าบริการฐานข้อมูลฯ จำนวน 2 ฐาน ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน เช่าบริการฐานข้อมูลฯ จำนวน 2 ฐาน >> ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าบริการฐานข้อมูลวารสารสำนักพิมพ์ Emeraldฯ ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน เช่าบริการฐานข้อมูลวารสารสำนักพิมพ์ Emerald 6 สาขาวิชา >> ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างบำรุงรักษาระบบยืม-คืนอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี RFIDฯ ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน จ้างบำรุงรักษาระบบยืม-คืนอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี RFIDฯ >> ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม INNOPAC Millenniumฯ ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม INNOPAC Millenniumฯ >>
ภาพปกหนังสือเทคนิคทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ต่อเนื่อง
ภาพปกหนังสือ แค่เปลี่ยนเรื่องนี้ความผิดพลาดก็ลดลงอย่างเหลือเชื่อ
ภาพปกหนังสือ ทางรอดในโลกใบใหม่แห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ = Shaping the fourth industrial revolution
ภาพปกหนังสือ ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก = Timelines of world history
ภาพปกหนังสือ เถลิงกษัตราธิราช 2 : เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ มรดกบูรพกษัตริย์จักรีวงศ์
ภาพปกหนังสือ ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ
ภาพปกหนังสือ ประวัติศาสตร์การทูตไทย
ภาพปกหนังสือ 3 วันดี 4 วันเศร้า
ภาพปกหนังสือ ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
ภาพปกหนังสือ เศรษฐศาสตร์พันลึก : เรื่องผิด-ถูกของศาสตร์แห่งความสิ้นหวัง = Economics rules : the rights and wrongs of the dismal science
ภาพปกหนังสือ สุราปกรณัม
ภาพปกหนังสือ Computer graphics through OpenGL : from theory to experiments
ภาพปกหนังสือ วิเคราะห์ข้อสอบเก่า (เฉพาะส่วนวิเคราะห์) ข้อสอบเนติบัณฑิต ภาค 1 รวม 16 สมัย สมัยที่ 56 ถึง 71 (ปีการศึกษา พ.ศ. 2546 - 2561)
ภาพปกหนังสือ ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2562
ภาพปกหนังสือ ศีล สมาธิ ปัญญา
ภาพปกหนังสือ เป็นมะเร็งแล้วไงต่อ
ภาพปกหนังสือ การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ ชื่อเรื่อง: การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ

เพิ่มทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจอย่างมีขั้นตอน โดยฝึกการอ่านจากเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัว พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน .. อ่านต่อ >>
สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1
มารยาท และวิธีการรับประทานอาหารตะวันตกที่ควรทราบ

มารยาทบนโต๊ะอาหารสามารถบ่งบอกได้ถึงการมีวัฒนธรรมอันดี การรับประทานอาหารไทยมีมารยาทต่าง ๆ ที่ควรทราบ ในวัฒนธรรมตะวันตกก็มีเช่นกัน คัดสรรที่น่าสนใจมา 10 ข้อ .. อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google
เวลาทำการ
เวลา หัวหมาก บางนา
จันทร์ - ศุกร์ 07.30-21.00 08.30-18.30
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-18.00 08.30-16.30
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
ขั้นตอนการใช้งาน Proxy server สำหรับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ให้บริการ
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 20 September 2019, 02:21 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636