อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม        เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
ภาพปกหนังสือ สุดยอดแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ไทย
ภาพปกหนังสือ 55 ก้าว สู่ภาษาญี่ปุ่น ระดับกลาง
ภาพปกหนังสือ เก่งญี่ปุ่นแบบสุโค่ย = Japanese sugoi
ภาพปกหนังสือ หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาพปกหนังสือ กลยุทธ์ลดต้นทุนดันกำไรโต = Fit for growth
ภาพปกหนังสือ บริหารแบบผู้นำสร้างคนให้เป็นอัจฉริยะ = Multipliers
ภาพปกหนังสือ นิรันดร์ในดวงใจ
ภาพปกหนังสือ พลิกธุรกิจด้วยวิถีไมโครซอฟท์ = Hit refresh
ภาพปกหนังสือ มหายุทธการ พิชิตศึก : บทเรียนสำหรับนักบริหาร
ภาพปกหนังสือ มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 A2 กิจกรรม
ภาพปกหนังสือ เศรษฐศาสตร์ : เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย = How much is the iron man suit?
ภาพปกหนังสือ 10 นาที อัพเกรด นักขายเงินล้าน = Just 10 minutes to super saleman!
ภาพปกหนังสือ 210 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับกลาง-สูง ชื่อเรื่อง: 210 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับกลาง-สูง

ไม่เน้นไวยากรณ์มากจนเกินไป แต่เน้นการนำวลีไปใช้ในเหตุการณ์ต่าง ๆ อ่านง่าย สั้น กระชับ และมีแผ่น mp3 ในเล่ม ..
สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1
ดูแลสุขภาพดวงตาง่ายๆ ด้วยโยคะสายตา

เทคนิคเพื่อบริหารดวงตาให้มีสุขภาพดีนั้นมีหลากหลาย โยคะมีการบริหารดวงตา โดยต้องถอดแว่นหรือคอนแทคเลนส์ออกก่อน แล้วทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ ..
อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google
เวลาทำการ
เวลา หัวหมาก บางนา
จันทร์ - ศุกร์ 07.30-21.00 08.30-18.30
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-18.00 08.30-16.30
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
ขั้นตอนการใช้งาน Proxy server สำหรับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ให้บริการ
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 15 January 2019, 11:44 AM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636