อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม        เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
ภาพปกหนังสือ 3 พ.ร.บ. พิสดาร
ภาพปกหนังสือ การจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ : การคิดอย่างมีคุณค่าและการเรียนรู้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 = Effective classroom management : a valued thinking and happiness learning in 21st century
ภาพปกหนังสือ การทำเหมืองข้อมูล = Data mining
ภาพปกหนังสือ การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ
ภาพปกหนังสือ เทคนิคจำแบบกาวตราช้าง
ภาพปกหนังสือ การสื่อสารในภาวะวิกฤต
ภาพปกหนังสือ ไขข้อสงสัยประกันภัยงานก่อสร้าง = Contractor's all risks insurance
ภาพปกหนังสือ ประมวลภาพเหตุการณ์ ปฏิบัติการถ้ำหลวง : บันทึกวาระแห่งโลก
ภาพปกหนังสือ คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ภาพปกหนังสือ จิตวิทยาการฝึกอบรม
ภาพปกหนังสือ ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา = Mindset
ภาพปกหนังสือ ล้มละลายพิสดาร
ภาพปกหนังสือ ทำไมคนที่ทำงานเก่งที่สุดถึงใช้สมุดกราฟ ชื่อเรื่อง: ทำไมคนที่ทำงานเก่งที่สุดถึงใช้สมุดกราฟ

แนะนำการจดบันทึกโดยใช้สมุดกราฟ เทคนิคการจดโน้ตสำหรับนักเรียนและคนวัยทำงานที่มีความแตกต่างกัน ..
สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1
ดูแลสุขภาพดวงตาง่ายๆ ด้วยโยคะสายตา

เทคนิคเพื่อบริหารดวงตาให้มีสุขภาพดีนั้นมีหลากหลาย โยคะมีการบริหารดวงตา โดยต้องถอดแว่นหรือคอนแทคเลนส์ออกก่อน แล้วทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ ..
อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google
เวลาทำการ
เวลา หัวหมาก บางนา
จันทร์ - ศุกร์ 07.30-21.00 08.30-18.30
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-18.00 08.30-16.30
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
ขั้นตอนการใช้งาน Proxy server สำหรับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ให้บริการ
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 13 December 2018, 12:12 PM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636