อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม        เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
ภาพปกหนังสือ ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ภาพปกหนังสือ แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี = The driving forces of Korea's economic development
ภาพปกหนังสือ พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ = The power of public relation
ภาพปกหนังสือ ภาษีอากรธุรกิจตามประมวลรัษฎากร 2560
ภาพปกหนังสือ ไวยากรณ์จีนระดับกลาง
ภาพปกหนังสือ แค่ปรับ ก็เปลี่ยน = Better than before
ภาพปกหนังสือ ทอดยาวไปถึงแรงโน้มถ่วง = Reaching out to the equator
ภาพปกหนังสือ อยู่ด้วยกันเพราะอยากอยู่ ไม่ใช่จำเป็นต้องอยู่ = The rules of love
ภาพปกหนังสือ อาหารเป็นยา
ภาพปกหนังสือ ไขความลับของสมองด้วย Emergenetics
ภาพปกหนังสือ คนสำเร็จ เขาพูดกันแบบไหน?
ภาพปกหนังสือ กิน 100% ก็ผอมได้
ภาพปกหนังสือ กลยุทธ์รวยหุ้นด้วยปันผล = Get rich with dividends
ภาพปกหนังสือ ครูยุคใหม่กับการจัดการเรียนรู้ สู่การศึกษา 4.0
ภาพปกหนังสือ คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล
ภาพปกหนังสือ เคล็ดวิชาแปล : ศิลปะการแปลบันเทิงคดี
ภาพปกหนังสือ ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ ชื่อเรื่อง: ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ

อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือกตั้งและเรื่องอื่นๆ ของการเลือกตั้ง ข้อมูลพื้นฐานของพัฒนาการของระบบเลือกตั้ง ความสำคัญและความจำเป็น ..
สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1
ที่มาของคำว่า "บางกะปิ"

ในการตั้งชื่อสถานที่เป็น "บาง" แล้วมีคำต่อท้ายนั้น ส่วนมากมักมีที่มา โดยสามารถจัดกลุ่มสาเหตุของการตั้งชื่อบางต่างๆ ได้ดังนี้ ..
อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google
เวลาทำการ
เวลา หัวหมาก บางนา
จันทร์ - ศุกร์ 07.30-21.00 08.30-18.30
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-18.00 08.30-16.30
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
ขั้นตอนการใช้งาน Proxy server สำหรับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ให้บริการ
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 25 April 2019, 06:31 PM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636