อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม      เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจำกัดจำนวน
RU Logo
Single Search for Ramkhamhaeng University Library
ค้นหาทรัพยากร ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีให้บริการ
ค้นหาหนังสือ, ชื่อวารสาร, วิทยานิพนธ์ และอื่นๆ :
ค้นหาดรรชนีบทความวารสาร และเอกสาร :

ตรวจสอบการยืม-คืน/ยืมต่อ

Your name (ชื่อ-นามสกุล) :
รหัสนักศึกษา/รหัสสมาชิกห้องสมุด :

เสนอแนะการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

เสนอแนะการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ได้ที่ https://www.lib.ru.ac.th/services/acquire-form.php

  เกณฑ์ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
 1. ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. ต้องมีเนื้อหาไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
 3. มีการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไป
 4. ต้องไม่ซ้ำกับทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุด
 5. ทั้งนี้การพิจารณาดำเนินการจัดซื้อขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบรรณารักษ์

ตรวจสอบสถานะการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเสนอแนะ ได้ที่ https://www.lib.ru.ac.th/services/acquire-result.php

ส่งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ถึงสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่ https://library.lib.ru.ac.th/suggest*thxx

  ข้อตกลงเบื้องต้นในการพิจารณารับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการ/พฤติกรรมของผู้ให้บริการ/สิ่งแวดล้อม และสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระบบบริหารงานคุณภาพ การให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง เท่านั้น
 2. ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ควรใช้ข้อความที่สุภาพ ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติการแก้ไข และป้องกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะที่ใช้ข้อความไม่สุภาพ ไม่สมบูรณ์
 3. ให้ระบุ วัน/เวลา/สถานที่/บุคคล ที่ต้องการร้องเรียน/เสนอแนะให้ชัดเจน เพื่อคณะทำงานฯ จะได้ปฏิบัติการแก้ไขได้ถูกต้อง และตรงประเด็น
หมายเหตุ : ผู้ร้องเรียน/เสนอแนะ กรุณาแจ้งชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์
กรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน คณะทำงานฯ ขออนุญาตติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จะได้นำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียน/เสนอแนะ คณะทำงานฯ จะถือเป็นความลับ

ติดตามคำตอบได้ที่บอร์ดถาม-ตอบ ชั้น 1 อาคาร 1 และเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง หัวข้อ "ตอบข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ"


ภาพปกหนังสือ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน [electronic resource] = Personality development for career
ภาพปกหนังสือ Cyber security : อย่าปล่อยให้ใครมาใช้ข้อมูลคุณ
ภาพปกหนังสือ สงครามเย็น (ใน) ระหว่าง โบว์ขาว
ภาพปกหนังสือ เพื่อนเก่าที่หายสาบสูญ : สุขภาพดีด้วยการดูแลระบบนิเวศในร่างกาย
ภาพปกหนังสือ แมววัด
ภาพปกหนังสือ วิทยาศาสตร์ความอ้วน : ถอดรหัสศาสตร์แห่งการลดน้ำหนัก ไขความลับสู่สุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภาพปกหนังสือ สมองฟิต-ฟิตสมอง : เคล็ดลับเพิ่มศักยภาพและปลุกความคิดสร้างสรรค์
ภาพปกหนังสือ หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง
ภาพปกหนังสือ ขายดีเพราะขึ้นราคา
ภาพปกหนังสือ เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ = Future mindset
ภาพปกหนังสือ ความคิดคุณขายได้เท่าไหร่ ? = Insight out
ภาพปกหนังสือ สัมภารวิบาก : การสืบสายและปฏิปทาในอสงไขยกาลของพระโพธิสัตว์
ภาพปกหนังสือ รัฐศาสตร์ : แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล
ภาพปกหนังสือ นานาประชาธิปไตย = Models of democrary
ภาพปกหนังสือ อัตราการเจริญเติบโตของจังหวัดและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย = Provincial growth and inequality in Thailand
ภาพปกหนังสือ พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 JavaScript + CSS3
ภาพปกหนังสือ กลยุทธ์จุดกระแส THE TIPPING POINT ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์จุดกระแส THE TIPPING POINT

ทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กลายเป็นกระแสลุกลามไปในวงกว้าง ล้วนมีต้นกำเนิดมาจากจุดเล็ก ๆ .. อ่านต่อ >>
สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1
ทานฟาสต์ฟู้ดบ่อยเกินไป อาจทำให้คะแนนสอบต่ำลง

จากงานวิจัยของคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยแวนเดอบิลท์ ที่รัฐเทนเนสซี ที่ทำการศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน 5,500 คน .. อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
เข้าใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย ที่สำนักหอสมุดกลาง ให้บริการ ด้วยอินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้องใช้งานร่วมกับบริการ Proxy Server
วิธีตั้งค่า เพื่อใช้ Proxy Server »
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
Your IP Address - 3.235.179.111
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ลืมบัญชีผู้ใช้งาน/ลืมรหัสผ่าน
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิศวกรรมระบบฯ สถาบันคอมฯ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 18 October 2021, 02:49 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636