อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม        เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
ภาพปกหนังสือ Biology : a global approach
ภาพปกหนังสือ Support for true democracy in Thailand : a community perspective
ภาพปกหนังสือ กกต. ม.44 : เชิงอรรถการเมืองไทย พ.ศ. 2556-2561
ภาพปกหนังสือ การตลาดโรงแรม
ภาพปกหนังสือ การวิจัยเบื้องต้นด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม = Basic research methods in criminology and criminal justice
ภาพปกหนังสือ โรคสมาธิสั้น ADHD = Attention deficit hyperactivity disorder
ภาพปกหนังสือ ไพรมารีโหวต : ความรู้ฉบับปูพื้น
ภาพปกหนังสือ ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์ = Emergency psychiatry
ภาพปกหนังสือ วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู : ฉันจะเป็นครูที่ดีขึ้นได้อย่างไร?
ภาพปกหนังสือ 108 ที่กรุงเทพฯ ฉบับปรับปรุงเเละเพิ่มเติม
ภาพปกหนังสือ คดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค : การปฏิบัติงานคดีเช็คและความผิดเกี่ยวเนื่องกับเช็ค
ภาพปกหนังสือ การออกแบบโครงการทางการศึกษาและการประเมินแบบเร่งด่วน = Designing education program and rapid appraisal
ภาพปกหนังสือ คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม /
ภาพปกหนังสือ แนวทางการบริหารจัดการศูนย์นันทนาการ
ภาพปกหนังสือ เป็นทนายดีไหม หาคำตอบได้ที่นี่
ภาพปกหนังสือ รู้รอบด้านการนำเสนอ
ภาพปกหนังสือ การสอนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ ชื่อเรื่อง: การสอนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์

นำเสนอประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์ ครอบคลุมการสอนคำศัพท์ ไวยากรณ์ และทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน .. อ่านต่อ >>
สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1
กุหลาบในความหมายเชิงสัญลักษณ์

กุหลาบเป็นดอกไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็น "ราชินีแห่งดอกไม้" เกิดขึ้นและมีมาก่อนยุคประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีการพบเศษฟอลซิลกุหลาบ และยังมีหลักฐานว่ากุหลาบถูกปลูกขึ้นเป็นครั้งแรก ในดินแดนแถบเอเซียมานานกว่า 5,000 ปี
.. อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google
เวลาทำการ
เวลา หัวหมาก บางนา
จันทร์ - ศุกร์ 07.30-21.00 08.30-18.30
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-18.00 08.30-16.30
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
เข้าใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย ที่สำนักหอสมุดกลางมีให้บริการ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้องเชื่อมต่อด้วย "บริการ Proxy server" >>
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 17 February 2020, 05:26 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636