อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม        เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
ภาพปกหนังสือ เทคนิคจำแบบกาวตราช้าง
ภาพปกหนังสือ สร้างของให้คนติด = Hooked
ภาพปกหนังสือ เลือกเนื้อที่ใช่ให้หมาป่า = Challenges of give and take
ภาพปกหนังสือ ทุกอย่างในชีวิตเริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ
ภาพปกหนังสือ การบริหารจัดการ การเมือง ท้องถิ่นและเมือง
ภาพปกหนังสือ การรักษาต้องสงสัย = Testing treatments
ภาพปกหนังสือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ = Professional learning community : PLC
ภาพปกหนังสือ ตั้งต้นธุรกิจใหม่ แค่
ภาพปกหนังสือ แบบและวิธีการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ = Samples and practical guides for contract drafting in English
ภาพปกหนังสือ ปฏิรูปนิวซีแลนด์ บทเรียนสำหรับประเทศไทย
ภาพปกหนังสือ พินิจการเมืองไทย : ปัจจุบันและอนาคต
ภาพปกหนังสือ เพศแห่งสยาม : ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ
ภาพปกหนังสือ สร้างเงินล้านด้วยงานเวกเตอร์
ภาพปกหนังสือ พลิกธุรกิจด้วยวิถีไมโครซอฟท์ = Hit refresh
ภาพปกหนังสือ เทคนิคตั้งค่าสมองของคนที่ประสบความสำเร็จ = Train your brain for success
ภาพปกหนังสือ กำจัดข้ออ้างสุดท้ายออกจากชีวิต = No excuses!
ภาพปกหนังสือ Smart farmer : เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร หมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ชื่อเรื่อง: Smart farmer : เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร หมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

การเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างศักยภาพของครัวเรือน ในระบบผลิตฯ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ..
สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1
เริ่มแรกมีรถเมล์ในประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2428 ประเทศไทยมีรถเทียมม้า ซึ่งเรียกกันว่า "รถเมล์" และวิ่งตามเส้นทางเรือเมล์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว แต่ให้บริการอยู่ประมาณ 2 ปี จึงเลิกกิจการเนื่องจากมีการนำรถรางเข้ามาใช้แล้ว
.. อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google
เวลาทำการ
เวลา หัวหมาก บางนา
จันทร์ - ศุกร์ 07.30-21.00 08.30-18.30
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-18.00 08.30-16.30
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
ขั้นตอนการใช้งาน Proxy server สำหรับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ให้บริการ
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 18 July 2019, 07:52 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636