อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม        เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
ภาพปกหนังสือ เป็นผู้นำไม่ต้องซ้ำแบบใคร = Discover your true north
ภาพปกหนังสือ พัฒนา Mobile App ฉบับ Pro Android
ภาพปกหนังสือ เมียน้อยกับเรื่องของกฎหมาย
ภาพปกหนังสือ กฎหมายลักษณะพยาน พยานเอกสาร
ภาพปกหนังสือ ดิสโทเปียไม่สิ้นหวัง : ภาพยนตร์ฮอลลีวูดและการเมืองโลก
ภาพปกหนังสือ ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ 2019
ภาพปกหนังสือ ทุกสิ่งเริ่มต้นที่ไอเดีย = Creativity, inc.
ภาพปกหนังสือ เทคนิคทำสไลด์ นำเสนออะไรก็ผ่านใน 3 นาที
ภาพปกหนังสือ บทความเพื่อสุขภาพจิต
ภาพปกหนังสือ ประวัติศาสตร์โลกฉบับไม่ง่วง = The mental floss history of the world : an irreverent romp through civilization's best bits
ภาพปกหนังสือ ตำรายาศิลาจารึก วัดพระเชตุพนฯ ฉบับสมบูรณ์
ภาพปกหนังสือ วิธีเอาชนะทุกอุปสรรค และทุกปัญหาการเงิน เพื่อทำให้เงินทองไหลเวียนเข้ามาในชีวิต ด้วยการประยุกต์ใช้กฎแห่งการดึงดูด (Law of attraction) = How to solve all your money problems forever : creating a positive flow of money into your life
ภาพปกหนังสือ สมองอัจฉริยะ ชนะเกมธุรกิจ = GeniusX business intelligence
ภาพปกหนังสือ กลยุทธ์การบริหารความร่วมมือ = HBR's 10 must reads : on collaboration
ภาพปกหนังสือ การบริหารภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้าและองค์กร = Managing desirable product and corporate image & identity
ภาพปกหนังสือ กินให้ถูกวิธี 4 โรคเรื้อรังไม่มาเยือน
ภาพปกหนังสือ เคล็ดลับอายุยืนจากลำไส้ที่หมอไม่เคยบอกคุณ ชื่อเรื่อง: เคล็ดลับอายุยืนจากลำไส้ที่หมอไม่เคยบอกคุณ

ให้ความรู้ในเรื่องของลำไส้ และอวัยวะส่วนต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันหรือสมอง พร้อมทั้งบอกกลไกการทำงานของลำไส้ ..
สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1
เริ่มแรกมีรถเมล์ในประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2428 ประเทศไทยมีรถเทียมม้า ซึ่งเรียกกันว่า "รถเมล์" และวิ่งตามเส้นทางเรือเมล์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว แต่ให้บริการอยู่ประมาณ 2 ปี จึงเลิกกิจการเนื่องจากมีการนำรถรางเข้ามาใช้แล้ว
.. อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google
เวลาทำการ
เวลา หัวหมาก บางนา
จันทร์ - ศุกร์ 07.30-21.00 08.30-18.30
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-18.00 08.30-16.30
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
ขั้นตอนการใช้งาน Proxy server สำหรับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ให้บริการ
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 17 June 2019, 03:19 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636