Home
Services : การสืบค้นวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากฐานข้อมูล Digital Collection
ฐานข้อมูล Digital Collection รวบรวมวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย บุคคลทั่วไปต้องสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิในการเข้าใช้งานฟรี สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เดิมสืบค้นได้จาก ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง (DCMS) ซึ่งให้ข้อมูลถึงปี พ.ศ. 2549 ส่วนข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล Digital Collection สำหรับการสืบค้นวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากฐานข้อมูล Digital Collection ในแบบ Basic Search มีวิธีดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ ฐานข้อมูล Digital Collection (http://tdc.thailis.or.th/tdc/)
2. เลือกเมนู Basic Search ที่ด้านบน

3. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Basic Search ให้เลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน เป็น "มหาวิทยาลัยรามคำแหง
และเลือกชนิดเอกสารเป็น "วิทยานิพนธ์/Thesis" จะเป็นการกำหนดให้สืบค้นเฉพาะ วิทยานิพนธ์/Thesis ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

4. เลือกเขตข้อมูลเป็น "ชื่อเรื่อง" แล้วใส่คำที่ต้องการสืบค้นลงในช่อง จากนั้นเลือก "ส่วนใดส่วนหนึ่ง" 
ในที่นี้ใส่คำว่า "เว็บไซต์" เพื่อให้สืบค้นชื่อเรื่องที่มีคำว่า "เว็บไซต์" อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง

5. คลิกที่ปุ่ม "ค้นหา"

6. ใช้เวลาสักครู่ ระบบจะแสดงผลการสืบค้นออกมาทางหน้าจอ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศ

ปรับปรุงล่าสุด : 22 มิถุนายน 2554 16:36:52 น.