ดื่มน้ำมะเขือเทศป้องกันเลือดเป็นลิ่ม
All Posts
ผลจากการวิจัยของนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลียพบว่า น้ำมะเขือเทศช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางเดินโลหิต และหัวใจ รวมถึงภาวะเลือดจับตัวเป็นลิ่มได้ ด้วยการทดลองให้กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานดื่มน้ำมะเขือเทศ 250 มล. ต่อวัน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ต่อกัน ซึ่งก่อนที่จะให้ทดลองดื่มเลือดของผู้ป่วยมักจะเกาะตัวเป็นลิ่มเลือด แต่เมื่อดื่มน้ำมะเขือเทศเป็นประจำแล้วพบว่า เลือดของคนไข้จับตัวกันเป็นลิ่มเลือดน้อยลง ที่มา: นิตยสาร Lisa vol.5 no.36 วันที่ 18.11.2004 รวบรวมข้อมูลโดย: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด