4 ข้อควรปฏิบัติก่อนการเลือกซื้ออาหารนอกบ้าน
All Posts
ชีวิตในเมืองที่รีบเร่ง ทำให้ต้องพึ่งพาร้านจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปนอกบ้านมากขึ้น และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการบริโภค มีข้อแนะนำ 4 ข้อ ที่ควรปฏิบัติก่อนการซื้ออาหารนอกบ้าน  ดังนี้ 1. อ่านฉลากก่อนซื้อ ดูคุณค่าของสารอาหารในฉลากโภชนาการ ชื่ออาหาร ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ และต้องมีเครื่องหมาย อย. ซึ่งแสดงว่าอาหารนั้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และได้รับมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2. สังเกตลักษณะของภาชนะบรรจุ ต้องอยู่ในลักษณะที่ดีและสะอาด เช่น เครื่องดื่มอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิท กระป๋องอยู่ในสภาพดี ไม่บุบ ไม่บวม 3. สังเกตลักษณะของอาหาร สี กลิ่น และรส ต้องไม่มีความผิดปกติจากธรรมชาติ หรือเปลี่ยนแปลงจากลักษณะเดิม เช่น กลิ่นหืนหรือเหม็นเปรี้ยว หรือสีสันฉูดฉาด ควรเลือกซื้ออาหารที่ใช้สีจากธรรมชาติ หรือไม่มีส่วนผสมของสีเลย 4. สังเกตความสะอาด ขั้นตอนการเตรียมอาหาร สถานที่เตรียมอาหาร การล้าง การปรุง และความสะอาดของผู้ขาย ก่อนการทานอาหารทุกมื้อ ฝากไว้สักนิดว่า อย่าลืม! ล้างมือก่อนทาน และใช้ช้อนกลางตักแบ่งอาหารนะคะ ที่มา : นิตยสารชีวจิต ฉบับเดือนมิถุนายน 2552 ที่มาภาพ : http://www.sxc.hu/photo/1147236 รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ข้อห้ามสำหรับการติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด
All Posts
บ้านหรืออาคารที่มีหน้าต่างเป็นกระจก นิยมติดเหล็กดัดเพื่อป้องกันขโมย แต่หลายครั้งที่ได้ทราบข่าวเพลิงไหม้ และมีผู้ติดอยู่ภายในไม่สามารถหนีออกมาได้ก็เนื่องจากติดเหล็กดัด การติดเหล็กดัดนั้นไม่ใช่สักแต่ว่าติด แต่ทราบหรือไม่ว่า.. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฏกระทรวงฉบับที่ 21 ที่เพิ่มเติมเมื่อปี พ.ศ. 2532 มีการออกกฏหมายควบคุมอาคาร (กฏกระทรวงฉบับที่ 21) เมื่อปี 2532 ออกมาว่า อาคารทุกชั้นที่ติดเหล็กดัดจะต้องมีช่องเหล็กดัด ที่สามารถเปิดได้จากข้างในขนาดไม่น้อยกว่า 60×80 ซ.ม. เพื่อเป็นทางหนีไฟ แม้ว่ากฏหมายนี้จะออกมาหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ ที่โรงงานห้องแถว ใจกลางเมือง เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2531 แล้วมีผู้เสียชีวิตหลายศพ เพราะไม่อาจหนีออกมาได้เนื่องจากติดเหล็กดัด แต่ก็ดีกว่าไม่คิดหาทางแก้ไขใดๆ เลย กฏหมายนั้น ถ้าถูกตราขึ้นจากความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ และบังคับใช้ได้จริง นอกจากจะช่วยให้พวกเราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขแล้ว ยังเพื่อความปลอดภัยด้วย ที่มา : หนังสือ 108 คำถามเรื่องบ้านกับสถาปนิกไทย โดย ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ที่มาภาพ : http://www.akesteel.com รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด