หน้าแรก
วัดชนะสงครามฯ
วัดสุทัศน์ฯ
ศาลหลักเมือง
วัดพระแก้วฯ
วัดระฆังฯ
วัดอรุณฯ
วัดกัลยาณมิตรฯ
วัดโพธิ์ฯ
วัดราชบพิธฯ
เส้นทางการเดินทาง
ประมวลภาพ
ผู้จัดทำ
หน้าแรกห้องสมุด
ลิงค์น่าสนใจ
การ์ตูนพุทธประวัติ
กระทรวงวัฒนธรรม
สนง.พระพุทธศาสนา
หลวงตามหาบัว
พุทธทาสศึกษา
ธรรมจักร
ตามรอยพระพุทธองค์
แจ้งภัยศาสนา
วัดป่าหลวงตาบัว
สวนโมกข์
พระไตรปิฎก

เส้นทางการเดินทาง

ขอพร ๙ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระมีมงคลอันประเสริฐทั้งปวงตลอดปี

          เริ่มต้นที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นั่งรถเมล์สาย ๕๙ หรือสาย ๑๗๑ ลงที่แยกคอกวัว แล้วข้ามถนนไปฝั่งกองสลาก เดินเข้าถนนข้าวสาร แล้วเลี้ยวขวาไปวัดชนะสงครามเป็นวัดแรก

     ๐๗.๐๐ - ๐๗.๔๕ น. วัดชนะสงคราม "ไหว้พระวัดชนะ อุปสรรค และศัตรูพ่ายแพ้"
     ๐๘.๑๕ - ๐๙.๐๐ น. วัดสุทัศน์เทพวราราม "ไหว้พระวัดสุทัศน์มีวิสัยทัศน์กว้างไกล"
     ๐๙.๑๕ - ๐๙.๔๕ น. ศาลหลักเมือง "ตัดเคราะห์ต่อชะตา เสริมวาสนาบารมี"
     ๑๐.๐๐ - ๑๐.๔๕ น. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม "ไหว้พระแก้วมรกต แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา"
     ๑๑.๑๕ - ๑๒.๑๕ น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ตลาดบริเวณท่าเรือท่าช้าง

รับประทานอาหารอิ่มแล้ว ออกเดินทางต่อไปวัดระฆังด้วยเรือข้ามฟาก ค่าโดยสาร ๓ บาท

    

     ๑๒.๓๐ - ๑๓.๑๕ น. วัดระฆังโฆสิตาราม "ไหว้พระวัดระฆัง มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี"
     ๑๓.๔๕ - ๑๔.๓๐ น. วัดอรุณราชวราราม "ไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน"
     ๑๔.๔๕ - ๑๖.๑๕ น. วัดกัลยาณมิตร "ไหว้พระวัดกัลยาณมิตร โชคดีมีมิตรที่ดี เดินทางปลอดภัย"

นั่งเรือข้ามฟากเดินทางไปวัดพระเชตุพนวิมลคลาราม บริเวณท่าเรือหน้าวัดกัลยาณมิตร

    

     ๑๖.๒๕ - ๑๖.๔๕ น. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม "ไหว้พระนอนวัดโพธิ์ ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขทุกคืนวัน"
     ๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม " ไหว้พระวัดราชบพิธเขตเสมาใหญ่มากล้อมรอบ"

สิ้นสุดการเดินทาง ทัวร์มงคลไหว้พระเก้าวัดเพียงเท่านี้ ขอให้เดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพ
หากจะเดินทางต่อแนะนำให้ไปเดินย่ำราตรีที่ถนนข้าวสาร แวะหาอะไรรองท้องก่อนกลับบ้าน

ถัดไป >>