หน้าแรก
วัดชนะสงครามฯ
วัดสุทัศน์ฯ
ศาลหลักเมือง
วัดพระแก้วฯ
วัดระฆังฯ
วัดอรุณฯ
วัดกัลยาณมิตรฯ
วัดโพธิ์ฯ
วัดราชบพิธฯ
เส้นทางการเดินทาง
ประมวลภาพ
ผู้จัดทำ
หน้าแรกห้องสมุด
ลิงค์น่าสนใจ
การ์ตูนพุทธประวัติ
กระทรวงวัฒนธรรม
สนง.พระพุทธศาสนา
หลวงตามหาบัว
พุทธทาสศึกษา
ธรรมจักร
ตามรอยพระพุทธองค์
แจ้งภัยศาสนา
วัดป่าหลวงตาบัว
สวนโมกข์
พระไตรปิฎก

วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร

ประตูทางเข้าวัดสุทัศน์

 

    

          ภายในวัด บริเวณลานตรงมุมพระระเบียงด้านขวาประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๘ ( ศาสตรจารย์ศิลป์ พีระศรี ปั้นพระพักตร์ นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ปั้นพระวรกาย) พระวิหารพระศรีศากยมุนี ถ่ายทอดแบบมาจากพระวิหารพระมงคลบพิตร กรุงศรีอยุธยา บานประตูใหญ่พระวิหารสลักไม้สวยงามยิ่งนัก ในจดหมายเหตุกล่าวไว้ว่า รัชกาลที่ ๒ ทรงสลักบานประตูใหญ่คู่กลางที่ถูกไฟไหม้เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒ นั้น ได้นำเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และนำบานประตูใหญ่ด้านหลังพระวิหารมาใส่ไว้แทนพระอุโบสถ สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๓๗๗ - ๒๓๘๖ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ เป็นพระประธานปางมารวิชัย ใหญ่กว่าพระที่หล่อในกรุงรัตนโกสินทร์องค์อื่นๆ หน้าตักกว้าง ๑๐ ศอก ๘ นิ้ว ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นฝีมือช่างชั้นครู ในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีความงดงามมาก พระอุโบสถนี้นับว่ายาวที่สุดในประเทศไทย

    

"พระพุทธตรีโลกเชฏฐ์" พระประธานในอุโบสถ

<< ก่อนหน้า