หน้าแรก
วัดชนะสงครามฯ
วัดสุทัศน์ฯ
ศาลหลักเมือง
วัดพระแก้วฯ
วัดระฆังฯ
วัดอรุณฯ
วัดกัลยาณมิตรฯ
วัดโพธิ์ฯ
วัดราชบพิธฯ
เส้นทางการเดินทาง
ประมวลภาพ
ผู้จัดทำ
หน้าแรกห้องสมุด
ลิงค์น่าสนใจ
การ์ตูนพุทธประวัติ
กระทรวงวัฒนธรรม
สนง.พระพุทธศาสนา
หลวงตามหาบัว
พุทธทาสศึกษา
ธรรมจักร
ตามรอยพระพุทธองค์
แจ้งภัยศาสนา
วัดป่าหลวงตาบัว
สวนโมกข์
พระไตรปิฎก

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

" ไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตรุ่งเรืองทุกคืนวัน"

 

       วัดอรุณราชวรรามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ๑ ใน ๖ ของไทย

          วัดอรุณฯ เดิมชื่อ " วัดมะกอก" สร้างในสมัยอยุธยา ต่อมา สมเด็จพระเจ้าตากสิน โปรดให้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า " วัดแจ้ง"  ล่วงถึงสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่ ๒ มาบรรจุที่พุทธอาสน์ของพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในอุโบสถ และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า " วัดอรุณราชวราราม" จึงได้ถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๒

ถัดไป >>