พันธุ์ไม้สำหรับสวนถาด

เนื่องจากภาชนะสำหรับสวนถาดมักมีขนาดเล็ก ยกย้ายไปมาง่าย หรือมีขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายยาก แต่ก็มีลักษณะจำกัด ทำให้ต้นไม้ไม่สามารถเติบโตได้อย่างอิสระเช่นอยู่ในพื้นดิน ดังนั้น ต้นไม้สำหรับสวนถาดจึงควรมีขนาดเล็ก แคระ หรือเป็นไม้ดัด ไม้บอนไซ ปลูกเลี้ยงง่ายและทนทานเมื่ออยู่ในที่จำกัด

ไม้ขนาดเล็กอาจเป็นไม้ที่พึ่งงอก ยังไม่โตเติมที่ เช่น เกิดจากการเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำ แยกไหล หรือตะเกียง แยกหน่อ แยกกอ แยกหัว ไม้เหล่านี้ถ้าปลูกในดินจะเติบโตสูงเป็นเมตร แต่ถ้าปลุกในที่จำกัดก็จะโตช้า อาจผลิดอกได้เร็วกว่าปกติด้วยปุ๋ยหรือฮอร์โมนเร่งดอก ซึ่งทำให้นักจัดสวนถาดได้ชื่นชมความงดงามทันใจ

การคัดเลือกที่ง่ายที่สุดคือ รู้กลุ่มของต้นไม้ที่จะใช้ จากนั้นทดลองเทียบเคียงความสูง สีสัน รูปร่างของดอกใบ และปริมาณที่พอเหมาะกับภาชนะที่เตรียมไว้

กลุ่มพันธุ์ไม้

1. ไม้ดอก 4. ไม้อวบน้ำ
2. ไม้รูปทรง 5. ไม้น้ำ
3. ไม้ใบ 6. กล้วยไม้