การทำฮัจญ์
   
 
วาลีมะห์
 
สภายุวมุสลิมโลก
สถาบันธรรมอิสลาม
สมาคมยุวมุสลิม
หนังสือพิมพ์กัมปง
ห้องสมุดอิกเราะอ
นิกะห์

        นิกะห์เป็นพิธีแต่งงานของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม เริ่มต้นเมื่อชายหญิงตกลงใจกันและฝ่ายชายจะส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอเรียกว่า มาโซะมินตะ หรือมนีแน การสู่ขอนี้จะตกลงกันระหว่างผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับเรื่องมะฮัว สินสอดทองหมั้น และตกลงเรื่อง กำหนดวันแต่งงาน (นิกะห์) การทำพิธีนิกะห์ จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ
1. ผู้ปกครองของฝ่ายเจ้าสาว เรียกว่า วะลี คือชายที่มีสิทธิในการประกอบพิธีนิกะห์ให้แก่หญิง ซึ่งจะต้องเป็นชายที่นับถือศาสนาอิสลามที่ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่อยู่ในระหว่างประกอบพิธีฮัจญ์
2. ผู้ทำพิธีนิกะห์ ผู้ปกครองอาจทำพิธีนิกะห์เอง หรือมอบให้โต๊ะอิหม่าม โต๊ะครู ก็ได้
3. เจ้าบ่าว
4. พยาน 2 คน ต้องเป็นชายมุสลิมที่เชื่อถือได้
5. ผู้อบรมหรืออ่านคุฎะฮ์นิกะห์
6. มะฮัร คือ สินสอดทองหมั้นที่จะมอบแก่เจ้าสาว

พิธีการนิกะห์
พิธีการนิกาะห์

การแต่งงาน | นิกะห์ | วาลีมะห์ :: มีต่อหน้า 1 2 3 4 5 6 ถัดไป >>


ปรับปรุงล่าสุด : พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2552 20:07 น.