การทำฮัจญ์
   
 
วาลีมะห์
 
สภายุวมุสลิมโลก
สถาบันธรรมอิสลาม
สมาคมยุวมุสลิม
หนังสือพิมพ์กัมปง
ห้องสมุดอิกเราะอ
การแต่งกายที่ต้องห้าม

1. ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อผ้าที่ทำจากหนังสัตว์ หนังเสือ และสัตว์เถื่อนอื่นๆ (หะดีษ ติรฺมิซี , นะซาอี , อิบนุมาญะฮฺ)
2. อัลลอฮฺและรอซูลทรงสาปแช่งผู้ชายที่แต่งกายเลียนแบบผู้หญิง   (หะดีษ บุคอรี , ติรฺมีซี , นะซาอี)
3. ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อผ้าที่คับรัดรูป (หะดีษ นะซาอี)
4. ห้ามสวมเสื้อผ้าที่ทำให้เกิดการเย่อหยิ่งลำพอง และหรูหราฟุ้งเฟ้อ (หะดีษ บุคอรี , นะซาอี , อิบนุมาญะฮฺ)
5. ห้ามผู้ชายสวมใส่ผ้าไหมและทอง (หะดีษ บุคอรี , มุสลิม) ยกเว้นผู้ที่เป็นโรคผิวหนังซึ่งจำเป็นต้องใส่ผ้าไหมก็อนุโลมให้ (หะดีษ บุคอรี , นะซาอี , อิบนุมาญะฮฺ)
6. ห้ามลอกเลียนแบบการแต่งกายของชาวยิวและคริสต์ (หะดีษ อิบนุมาญะฮฺ)
7. อย่าสวมเสื้อผ้าที่มีแขนข้างเดียว (หะดีษ บุคอรี)
8. ห้ามสวมใส่เสื้อผ้าที่ถูกย้อมสี (หะดีษ ติรฺมิซี)
9. ห้ามสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่ปกปิดทุกส่วนของเอาเราะฮฺ (หะดีษ บุคอรี , มุสลิม)
10. ห้ามสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองอมแดง (ซึ่งเป็นสีที่ชาวฮินดู หรือชาวพุทธมักจะสวมใส่) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ชาย (หะดีษ บุคอรี , มุสลิม)
11. ห้ามใส่รองเท้าข้างเดียว หากจะถอดก็ให้ถอดทั้งสองข้าง (หะดีษ บุคอรี , มุสลิม , ติรฺมิซี)


คัดลอกจากหนังสือ แบบอย่างอันอัศจรรย์และอัจฉริยะของศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล.)ในวิถีชีวิตประจำวัน
แหล่งอ้างอิง http://maifatema.spaces.live.com/

 


มีต่อหน้า >> 1 2 3 4 ถัดไป>>


ปรับปรุงล่าสุด : พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2552 19:58 น.