บรรณานุกรม


เจริญชัย ชนไพโรจน์. "เอกสารประกอบการสอนสิชาดุริยะ 362 ดนตรีพื้นบ้านอิสาน".มศว มหาสารคาม,2526.

อัษฎาวุธ สาคริก. เครื่องดนตรีไทย. กรุงเทพฯ : สำนักอุทยานการเรียนรู้,2550.

 

ภาพประกอบ
"โปงลาง" ค้นได้ที่  http://www.esan-music.com/shop/components/com_virtuemart/shop_image/product/ponglang003.jpg
"กลองอีสาน" ค้นได้ที่ http://www.esan-music.com/shop/components/com_virtuemart/shop_image/product/drums023.jpg