ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ อำนาจเจริญ


ภาพประกอบ : http://www.pm.iseocz.com/


       ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดขึ้นพร้อมกับงานกาชาด ที่หน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่จังหวัดอำนาจเจริญให้ความสำคัญอันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของคนอีสานที่ยึดปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน “ฮีต” คือ ภาษาอีสานแปลว่า “จารีต” หมายถึงเทศการลงงานบุญอันเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา เช่น ตื่นแต่เช้ามาใส่บาตร ให้ล้างเท้าก่อขึ้นบ้าน ห้ามเดินเหยียบเงาพระสงฆ์ และหมั่นฟังธรรมทุกวัน อำนาจเจริญแม้จะได้เป็นจังหวัดเพียงสิบกว่าปีเท่านั้น ถึงแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ ซึ่งแยกตัวออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี กลับมีมนต์เสน่ห์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าและงดงามเป็นของตนเอง เอกลักษณ์อย่างหนึ่ง คือ การทอผ้าไหม โดยเฉพาะการทอผ้าลายขิต ลวดลายงดงามตามแบบฉบับชาวภูไทตลอดจนเอกลักษณ์ดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน ได้แก่ หมอลำ คือ การลงข่วง อันหมายถึงกิจกรรมของหนุ่มสาว ที่ฝ่ายสาวจะมีกิจกรรมทอผ้า สาวไหม ขณะที่พวกหนุ่มๆ จะมาร่วมวงสนุกบรรเลงเพลงพื้นบ้านประกอบกับกิจกรรมทอผ้า ซึ่งเป็นการนำเอาทุกประเพณีสำคัญในรอบปีมาจัดแสดงในงานด้วย


บรรณานุกรม


ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ...[และคนอื่นๆ]. (2553). 75 เทศกาล งานประเพณีทั่วไทย ที่คนไทยต้องไปสักครั้ง. กรุงเทพฯ:บ้านผู้นำ.

ภาพประกอบ : http://www.pm.iseocz.com/uploads/47516fb.jpg
 <<< กลับด้านบน >>>