Home

สนเทศน่ารู้ :: สะพานในกรุงเทพมหานคร

Bridges Menu

สะพานในกรุงเทพมหานคร

BRIDGES IN BANGKOK


สะพานพระราม 6


ทางรถไฟสะพานพระราม 6
http://www.thaitransport-photo.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1837

สะพานพระราม 6 ซึ่งเป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครในเขตบางพลัด และจังหวัดนนทบุรีในอำเภอบางกรวย เหมือนสะพานพระราม 7

สะพานพระราม 6 เป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานแรกของประเทศไทย ลงนามในสัญญาก่อสร้าง เมื่อ เดือนเมษายน พ.ศ. 2465 เริ่มการก่อสร้างเมื่อ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2465 วางหีบพระฤกษ์เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2466 โดย กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเชื่อมทางรถไฟฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ติดต่อกัน

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัวสะพานได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก และมีการซ่อมแซมให้กลับมาใช้เดินรถยนต์ได้อย่างเดิม อยู่หลายครั้งประกอบกับอายุการใช้นานที่เก่าแก่ลง จนเมื่อมีการสร้างสะพานพระราม 7 เสร็จสิ้น จึงทำการยุติเส้นทางรถยนต์ลง

ในปัจจุบันสะพานพระราม 6 ถูกใช้เป็นเส้นทางรถไฟอย่างเดียว ส่วนเส้นทางเดินรถยนตร์จะใช้สะพานพระราม 7 แทน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสะพานพระราม 6

วันที่ทำการก่อสร้าง : เดือนธันวาคม พ.ศ. 2465
บริษัทที่ทำการก่อสร้าง : บริษัท Les Etablissements Dayde' แห่งประเทศฝรั่งเศส
รูปแบบการสร้าง : สะพานสร้างตามแบบ Cantilever ประกอบด้วยสะพานเหล็ก 5 ช่วง ส่วนหนึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้รถยนต์ทุกชนิดผ่าน อีกส่วนหนึ่งเป็นทางรถไฟ พร้อมทางเดินเท้า 2 ด้าน
สูงจากระดับน้ำ : 10 เมตร
ความยาวของสะพาน : 442.08 เมตร
ความกว้างของสะพาน : 10 เมตร


ป้ายสะพานพระราม 6
http://www.nairobroo.com/76/modules.php?name=News&file=article&sid=437บนสะพานราม 6 ตอนเย็น
http://www.nairobroo.com/76/modules.php?name=News&file=article&sid=437

 

  สนเทศน่ารู้  ของดีประจำจังหวัด ขึ้นด้านบน 

บรรณานุกรม
"สะพานพระราม 6" สืบค้น 26 ต.ค. 2551 : http://www.bangkoktourist.com/thai_places_rama6_bridge.php
"สะพานพระราม 6 สะพานรถไฟ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรก" สืบค้น 26 ต.ค. 2551 : http://www.nairobroo.com/76/modules.php?name=News&file=article&sid=437
"ล่อง..ลำน้ำเจ้าพระยา" สืบค้น 26 ต.ค. 2551 : http://www.siamturakij.com/home/news/print_news.php?news_id=4743

ภาพประกอบ
"ทางรถไฟสะพานพระราม 6" สืบค้น 26 ต.ค. 2551 : http://www.thaitransport-photo.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1837
"ป้ายสะพานพระราม 6","บนสะพานยามเย็น" สืบค้น 26 ต.ค. 2551 : http://www.nairobroo.com/76/modules.php?name=News&file=article&sid=437
 

ปรับปรุงล่าสุด : 05 พฤศจิกายน 2551 17:36:42 น.