Home

สนเทศน่ารู้ :: ผู้สูงอายุ

หน้าหลัก

 คำนิยามและความเป็นมา

สถิติข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ

แผนนโยบายของรัฐกับงานผู้สูงอายุ

การสร้างเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
    
โภชนาการทั่วๆ ไป
  
โรคต่างๆที่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุ
  
 การพักผ่อนและการออกกำลังกาย
  
 การศึกษาหาความรู้
  
 การดำรงในศาสนธรรม

การดูแลเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ

การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ

บทความและงานวิจัยที่น่าสนใจ

หน่วยงาน คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

 

การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

โรคและความพิการที่เกิดจากความเสี่อมหรือ ความชรา
1. หัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดในสมองแตก ไขมันในเลือดสูง และหลอดเลึอดแดงแข็งแรง และตีบตัน
2. มะเร็ง
3. เบาหวาน
4. ข้อและกระดูก
5. จิตประสาท
6. ระบบทางเดินอาหาร(ท้องผูก ท้องเดิน และถุงน้ำดีอักเสบ)
7. ระบบทางเดินหายใจ(หลอดลมพอง และหลอดลมอักเสบ)
8. ไตและโรคที่เกี่ยวกับปัสสาวะ
9.  ถุงน้ำดี
10. ตา
11. หู

*********

1.หัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
     1.1 โรคขาดเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (หัวใจตีบ) หรือ CORONARY HEART DISEASE
     1.2 โรคหัวใจที่สืบเนื่องจากแรงดันโลหิตสูง หรือเนื่องจากโรคปอดเรื้อรัง
     1.3 โรคผนังหลอดเลือดแดงทั่วไปแข็งตัว (Arterio scerosis)
สาเหตุของโรค เกิดจากไขมันโฆเรสเตอรอล หรือแคลเซี่ยม หรือการเพิ่มจำนวนของเซลล์ผังผืดสามารถเกาะตัวสะสมลงบนผนังชั้นในของหลอดเลือดโคโรนารี และหลอดเลือดแดงทั่วไป หรือเกิดผังพืดบนกล้ามเนื้อหัวใจ(Infarction) โดยตรง ต่างก็สร้างพยาธิสภาพให้แก่อวัยวะสำคัญยิ่งคือหัวใจ และหลอดเลึอดทั้งสิ้น
 ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อโรค

1. บุหรี่ การสูบบุหรี่ เป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือด ซึ่งจะไปทำอันตรายผนังชั้นในของหลอดเลีอดโคโรนารีและเปิดทางให้โฆเรสเตอรอล และแคลเซี่ยมที่มีอยู่ในกระแสเลือด ถ้ายิ่งจำนวนสูงก็ยิ่งไปเกาะตัวที่ผนังชั้นใน หลอดเลือดมากยิ่งขึ้น จึงทำให้รูตีบตัน เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอจึงเกิดอาการขาดเลือด ทำให้มีอาการปวดเจ็บบริเวณหัวใจอย่างมาก
2. ความดันโลหิตสูง เป็นภาวะที่ช่วยให้โฆเรสเตอรอลในกระแสเลือด ไปเกาะตัวที่ผนังชั้นในของหลอดเลือดที่ง่ายขึ้น
3.ไขมันในเส้นเลือดสูง ช่วยให้ไขมันหรือโฆเรสเตอรอลเกาะผนังชั้นใน ของหลอดเลือดมากขึ้น
    นอกจากนั้นยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น กรรมพันธุ์ สูงอายุ ความเครียดของอารมณ์ โรคเบาหวาน ความอ้วน ชวิตที่สบายเกินไปไม่ทำอะไรเลย
อาการที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคขาดเลือดเสียงกล้ามเนื้อหัวใจ
     คือเมื่อเกิดการตีบของเส้นเลือดโคโรนารี หรือที่เรียกว่าหลอดเลึอดแข็ง ผู้ป่วยจะมีอาการ 2 แบบ คือ
1. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือกชั่วคราว หรือเรียกว่า Angina Pectoris
     ถ้าเส้นเลือดตีบลงแต่ไม่มีการออกแรงมากก็จะไม่มีอาการ แต่เมื่อไรเกิดอาการเครียดจัด หรือออกแรงมาก หรือกระทบกับความเย็นมาก หรือกินอาหารอิ่มๆ แล้วมีการเคลื่อนไหว ก็จะมีอาการเจ็บหน้าอก มักจะอยู่บริเวณตรงกลางอก และอาจจะเจ็บแผ่กระจายออกไปที่ไหล่ซ้าย ต้นแขนซ้าย ลูกกระเดือก ขากรรไกรแขน หรือฝ่ามือข้างซ้ายก็ได้  การเจ็บครั้งหนึ่งๆ ไม่นานเกิน 10 ถึง 15 นาทีแล้วจะหายไป
2. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดถาวร หรือเรียกว่า Infarction
    ทำให้เกิดการตายของกล้ามเนื้อหัวใจเป็นบางส่วน อาการเหมือนข้อ 1 แต่ จะปวดนานเกินครึ่งชั่วโมง นอกจากนั้นจะเกิดภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง ที่ทำให้ตายอย่างกระทันหันได้ เช่น หัวใจหยุดเต้นทันที เกิดภาวะช็อค หรือเกิดภาวะล้มเหลวเลือดคั่งในปอด (นอนราบไม่ได้และมักจะไอมีเลือดปนออกมากับเสมหะ)


โรคความดันโลหิตสูง
     ในประเทศที่เจริญมากพบอัตราความดันสูงมากกว่าในประเทศที่กำลังพัฒนา คือ สูงถึง 8-18% พบในชายมากกว่าผู้หญิง และพบในวัยกลางคน คือวันทำงานหนักทั้งกายและความคิด พบมากกว่าวัยอื่นๆ ในประเทศไทยนั้นอัตราต่ำกว่าในประเทศที่มีความเจริญสูงกว่า ทำนองเดียวกันคนในเมืองใหญ่มีอัตราสูงกว่าคนในชนบท ซึ่งมีความเป็นอยู่ที่ไม่สับสนวุ่นวายเช่นในเมืองใหญ่ๆ
อาการของความดันโลหิตสูง
1. ปวดศรีษะ มักจะปวดบริเวณท้ายทอย และมักจะเกิดอาการเวลาเช้าๆ อาจมีอาการคลื่นไส้ และตามัว
2. ปวดศรีษะข้างเดียว
3. มีเลือดกำเดาออก พบไม่บ่อยนัก แต่จะพบในคนอายุ 40 ปีขึ้นไป
อัตรายจากโรคความดันโลหิตสูง
1. หัวใจวาย กล้ามเนื้อหัวใจทำงานเพิ่ม ต่อไปจะหย่อยยาน ยิ่งความดันสูงมากยิ่งทำให้อายุสั้นมากขึ้น เวลาหัวใจวายจะมีอาการหอบรุนแรง ผุดลุกผุดนั่ง นอนราบไม่ได้เด็ดขาด ผิวมีสีคล้ำจากการขาดออกซิเจน อาจไอออกมาเป็นเลือดสดๆ ตับจะโตจับคลำได้ ขาสองข้างจะบวม ถ้าใช้มือกดจะเป็นรอยบุ๋ม
2. ผนังเลือดแดงทั่วไปแข็งตัว เพราะความดันสูง ไขมันหรือโฆเรสเตอรอลสูง และโรคเบาหวาน และพบบ่อยในคนอ้วนและพวกสูบบุหรี่มากๆ
     หลอดเลือดแข็งตัวก็ทำให้โลหิตไหลผ่านไม่สะดวก เช่น เส้นเลือดเล็กๆ ที่ไปเลี้ยงหัวใจหรือเลี้ยงสมองก็จะมีอาการของหัวใจ หรือของสมองแล้วแต่จะอุดตันเส้นใด ถ้าเป็นที่สมองก็อาจทำให้ตายทันที หรือเป็นอัมพาตครึ่งซึกสุดแต่ว่าจะอุดตันหรือจะตีบ นอกจากนี้การตีบของเส้นเลือดก็จะไปกระทบอวัยวะสำคัญอีกอย่างคือ ไต ทำให้เกิดการไตวาย หรือไตล้มเหลวได้
วิธีปฎิบัติตัวของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจและหลอดเลือด
1. ต้องพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ เว้นการนอนดึก และทำงานหนัก ทำจิตใจให้ผ่องใส ฝึกสมาธิ จะช่วยอย่างมากในการลดความเครียด
2. ระวังเรื่องอาหาร จัดระเบียบการกินอาหารใหม่ งดอาหารรสเค็มทุกชนิด และลดอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ให้น้อยลง
3. ถ้าสูบบุหรี่ก็ต้องงดเด็ดขาด
4. ออกกำลังกายในความควบคุมและคำแนะนำของแพทย์
5. ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญโดยเฉพาะเมื่อใช้ยาลดความดัน และโปรดจำว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานพอสมควร อย่าด่วนใจร้อนใจเร็ว

มีต่อ...

   สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 

ปรับปรุงล่าสุด : 18 ธันวาคม 2549 20:20:22 น.