อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม        เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
สำนักหอสมุดกลาง ปิดบริการ วันที่ 23 ต.ค. 2560 เนื่องในวันปิยมหาราช สำนักหอสมุดกลาง ปิดบริการ วันที่ 23 ต.ค. 2560 เนื่องในวันปิยมหาราช >> สำนักหอสมุดกลาง ปิดบริการ วันที่ 26 ต.ค. 2560 เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สำนักหอสมุดกลาง ปิดบริการ วันที่ 26 ต.ค. 2560 เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ >> รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ฟรี (บัดนี้ - 30 ก.ย. 2561) รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ฟรี (บัดนี้ - 30 ก.ย. 2561) >> เชิญพบกับ สาระ ความรู้ และความบันเทิง ได้ที่บริการสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง เชิญพบกับ สาระ ความรู้ และความบันเทิง ได้ที่บริการสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ชั้น 1 อาคาร 3 >> ราคากลางและร่างขอบเขตของงานเช่าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ ราคากลางและร่างขอบเขตของงานเช่าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ >> ราคากลางและร่างขอบเขตของงานจ้างบำรุงรักษาระบบยืม-คืนอัตโนมัติฯ ราคากลางและร่างขอบเขตของงานจ้างบำรุงรักษาระบบยืม-คืนอัตโนมัติฯ >> ราคากลาง และร่างขอบเขตของงานเช่าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ ราคากลาง และร่างขอบเขตของงานเช่าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ >> ราคากลางจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม INNOPAC Millenniumฯ ราคากลางจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม INNOPAC Millenniumฯ >> ราคากลาง และร่างขอบเขตของงานสำหรับการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบซอฟแวร์ฯ ราคากลาง และร่างขอบเขตของงานสำหรับการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบซอฟแวร์ฯ >> ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1, 2 และ 3 สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1, 2 และ 3 สำนักหอสมุดกลาง >> ราคากลางซื้อฐานข้อมูล Emerald 6 สาขาวิชา จำนวน 1 ระบบ ราคากลางซื้อฐานข้อมูล Emerald 6 สาขาวิชา จำนวน 1 ระบบ >>

ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน ชื่อเรื่อง: เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน

นำเนื้อหาจากหนังสือ "คดีกู้ยืม" ของผู้แต่ง ซึ่งนำมาปรับปรุง และเปลี่ยนมานำเสนอในลักษณะของการอธิบายตัวบทปัญหาต่าง ๆ

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1
วิธีการเตรียมสุขภาพให้พร้อมสำหรับ
การสอบ


ในช่วงการสอบมักมีนักศึกษาป่วยฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก สาเหตุการป่วยที่พบบ่อย คือ นอนดึก หรือไม่ได้นอน ไม่ได้รับประทานอาหารมื้อเช้า ..
อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google
เวลาทำการ
เวลา หัวหมาก บางนา
จันทร์ - ศุกร์ 07.30-21.00 08.30-18.30
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-18.00 08.30-16.30
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
ขั้นตอนการใช้งาน Proxy server สำหรับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ให้บริการ
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 17 October 2017, 10:28 AM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636