อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม        เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

ภาพปกหนังสือ Methods in Biotechnology
ภาพปกหนังสือ How tobe เศรษฐีพอเพียง
ภาพปกหนังสือ Principles of fermentation technology
ภาพปกหนังสือ การผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ = TV news program production
ภาพปกหนังสือ ของเล่นกับความทรงจำ = Toys & memories
ภาพปกหนังสือ  	ขายอะไรก็กำไรแค่ได้ใจลูกค้า = Outside in
ภาพปกหนังสือ ความไม่ไทยของคนไทย
ภาพปกหนังสือ คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ภาพปกหนังสือ คิดการใหญ่ให้ใช้กึ๋น = Think like an anthlete
ภาพปกหนังสือ คู่มือเริ่มต้นฝึกญี่ปุ่น ฉบับสมบูรณ์
ภาพปกหนังสือ จงแต่งตั้งภรรยาของคุณเป็นประธานบริษัท
ภาพปกหนังสือ จิบพม่า ตามหาจอร์จ ออร์เวลล์ : ประวัติศาสตร์ระหว่างบรรทัดในร้านน้ำชา = Finding George Orwell in Burma
ภาพปกหนังสือ 40 กฎหมายใกล้ตัว รู้ไว้ไม่ถูกเอาเปรียบ!! ชื่อเรื่อง: 40 กฎหมายใกล้ตัว รู้ไว้ไม่ถูกเอาเปรียบ!!

คัดเน้น ๆ เฉพาะกฎหมายที่คุณต้องรู้ รวบรวมเหตุการณ์ใกล้ตัวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน นำไปใช้ได้จริง และช่วยคุณได้ในเวลาที่จำเป็น

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1
กุหลาบในความหมายเชิงสัญลักษณ์

กุหลาบเป็นดอกไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็น "ราชินีแห่งดอกไม้" เกิดขึ้นและมีมาก่อนยุคประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีการพบเศษฟอลซิลกุหลาบ..
อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google
เวลาทำการ
เวลา หัวหมาก บางนา
จันทร์ - ศุกร์ 07.30-21.00 08.30-18.30
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-18.00 08.30-16.30
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
ขั้นตอนการใช้งาน Proxy server สำหรับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ให้บริการ
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 24 March 2017, 06:25 PM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636