อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม        เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

ภาพปกหนังสือ Alibaba อาณาจักรแห่งการค้าในโลกออนไลน์
ภาพปกหนังสือ Business 4.0 พลิกธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
ภาพปกหนังสือ Comparative politics in ASEAN =
ภาพปกหนังสือ Harry Potter and the deathly hallows
ภาพปกหนังสือ Slow success ยิ่งใหญ่ได้ด้วยก้าวเล็กๆ
ภาพปกหนังสือ กลยุทธ์การลงทุน หุ้นอาเซียน : แปลงวิกฤต Brexit ให้เป็นโอกาสทองของอาเซียน = Asean stock investment strategies
ภาพปกหนังสือ การวิจัยการสื่อสาร
ภาพปกหนังสือ ก่อร่างสร้างเมืองจากชุมชนบางกอกสู่กรุงรัตนโกสินทร์ : ข้อมูลใหม่จากหลักฐานทางโบราณคดี
ภาพปกหนังสือ คู่มือพัฒนาโปรแกรม Android ฉบับสร้างสื่อการสอน
ภาพปกหนังสือ ไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ : ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา = Bioactive peptide : Pharmacological activity
ภาพปกหนังสือ พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย JavaScript
ภาพปกหนังสือ เพ่งประชาธิปไตยโลก พิศประชาธิปไตยไทย
ภาพปกหนังสือ เรียนดี สอบได้ เรียนอย่างไรให้ได้ A ทุกวิชา ชื่อเรื่อง: เรียนดี สอบได้ เรียนอย่างไรให้ได้ A ทุกวิชา

แนะนำวิธีการต่าง ๆ ตั้งแต่การปลูกฝังนิสัยการรักเรียน เทคนิคการอ่านหนังสือ เทคนิคการจำ การจดโน้ตย่อ หลักการทบทวนบทเรียน การทำรายงาน การทำข้อสอบ

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1
ดอกไม้มงคลในเทศกาลปีใหม่ของชาวจีน

ก่อนเทศกาลปีใหม่บ้านเรือนของชาวจีนจะประดับประดาดอกไม้ และแผ่นป้ายอักษรมงคลบนกระดาษสีแดง ดอกไม้ที่เบ่งบาน ..
อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google
เวลาทำการ
เวลา หัวหมาก บางนา
จันทร์ - ศุกร์ 07.30-21.00 08.30-18.30
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-18.00 08.30-16.30
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
ขั้นตอนการใช้งาน Proxy server สำหรับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ให้บริการ
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 21 February 2017, 05:29 PM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636